Preskoči na glavni sadržaj

Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama

Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama (RegZap) je informacijski sustav koji na jednome mjestu objedinjava podatke o više od 250.000 zaposlenih u državnoj službi i javnim službama te omogućava upravljanje ljudskim potencijalima praćenjem i izmjenama podataka.

Osnovne informacije

Sustavom se služe korisnici proračuna, odnosno zaposleni u državnoj službi i javnim službama kojima se rashodi za zaposlene osiguravaju u državnom proračunu, sukladno Zakonu o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama (NN, 59/2023).

Prema navedenom Zakonu, Fina je imenovana izvršiteljem obrade podataka u ime tijela nadležnog za službeničke odnose. Obrada podataka u Registru provodi se u svrhu upravljanja ljudskim potencijalima.


Pristup sustavu

Za pristup sustavu, trebate imati Fina kriptouređaj (USB stick) s dodijeljenim pravom na pojedini dio sustava. Certifikat se izdaje u ime poslovnog subjekta te glasi na ime i prezime osobe ovlaštene za upotrebu servisa. Pravo pristupa servisima može se dodati na postojeće, odnosno već izdane certifikate.

U svrhu ostvarivanja prava pristupa i pregleda podataka u sustavu RegZap, potrebno je popuniti i ovjeriti odgovarajući obrazac te ga dostaviti u najbližu poslovnicu.

Pristupnica za registraciju institucija u svrhu ostvarivanja prava pristupa i pregleda podataka servisa RegZap i/ili COP

Pristupnica za registraciju institucija u svrhu ostvarivanja prava pristupa i pregleda podataka servisa RegZap i/ili COP za druge institucije

Smjernice za popunjavanje Pristupnica za dodjeljivanje prava pristupa podatcima RegZap-a i COP-a te Zahtjeva za otkazivanjem dodijeljenih prava.

Poslovni certifikati na Fina kriptouređaju izdaju se na dvije godine, a naknada se plaća godišnje, sukladno objavljenom važećem cjeniku Fine.

Općim uvjetima za korištenje servisa uređuju se odnosi između Fine kao pružatelja usluge korištenja servisa Registra zaposlenih u državnim i javnim službama, s institucijama i/ili njihovim organizacijskim dijelovima, u svrhu ostvarivanja prava pristupa podacima.


Otkazivanje dodijeljenih prava sustavu RegZap

Zahtjev za otkazivanjem pristupa podatcima servisa RegZap treba dostaviti kada želite opozvati pravo pristupa, a certifikat je i dalje važeći (npr. na certifikatu su dodijeljeni pristupi različitim servisima). Za opoziv je potrebno predati ispunjen i ovjeren obrazac u našu najbližu poslovnicu.

Zahtjev za otkazivanjem prava pristupa i pregleda podataka servisu RegZap i/ili COP

Zahtjev za otkazivanjem prava pristupa i pregleda podataka servisu RegZap i/ili COP za druge institucije

Smjernice za popunjavanje Pristupnica za dodjeljivanje prava pristupa podatcima RegZap-a i COP-a te Zahtjeva za otkazivanjem dodijeljenih prava.


Načini unosa podataka u sustav RegZap

Pojedinačnim ručnim unosom preko web sučelja:

Grupnim unosom (uploadom) digitalno potpisanih datoteka (XML):

  • Putem e-maila prethodno uputiti zahtjev na adresu regzap@fina.hr za izdavanje akreditiva za pristup servisu Regzapdocs, na kojem su dostupne XML sheme potrebne za kreiranje datoteka

Unos digitalno potpisanih datoteka unaprijed zadanog formata (XML datoteka) u RegZap putem aplikacije COPiHRM - Rad s datotekama:

  • Pristup putem poveznice: https://copihrm.fina.hr/api (produkcijski link)
  • Pristup putem poveznice: https://edu-copihrm.fina.hr/api (edukacijski link za unos XML datoteka na edukacijsku okolinu Registra zaposlenih u državnoj službi i javnim službama, za potrebe vježbe i testiranja datoteka)

Učitavanje XML datoteke u RegZap može obaviti isključivo korisnik koji ima pravo pristupa sustavu s rolom REGZAP UNOS. Pristup servisu Regzapdocs omogućen je isključivo korisniku koji ima pravo pristupa sustavu s rolom REGZAP UNOS.

Kao preduvjet za korištenje sustava, potrebno je osigurati minimalni tehnički standard opisan u dokumentu Minimalni tehnički uvjeti korisnika za korištenje sustava RegZap.


Izmjena podataka u bazi RegZap

Ako u aplikaciji dođe do pogrešnog unosa podataka, za koji kao korisnik sustava nemate mogućnost ispravka, potrebno je dostaviti nam Zahtjev za izmjenom podataka u bazi Registra zaposlenih u javnom sektoru, kako bi izmjene u bazi obavila Fina. 

Potrebno je u opisu obrasca specificirati željenu izmjenu. U slučaju promjene podataka zaposlenika, potrebno je navesti ime, prezime i OIB zaposlenika, uz opis željene promjene.

Potpisani dokument pošaljite na:


Izmjena podataka u bazi Registra zaposlenih u javnom sektoru - gašenje ustroja

U slučaju promjene ustroja institucije/državnog tijela ili gašenja istoga u sustavu, moraju se ugasiti svi rasporedi, zapošljavanja, radna mjesta i ustrojstvene jedinice institucije.

Za navedene promjene, potrebno je popuniti Zahtjev za izmjenom podataka u bazi RegZap - gašenje.

Potpisani dokument pošaljite na e-mail: regzap@fina.hr.


Podrška korisnicima 

Ako imate pitanja ili su vam potrebna dodatna pojašnjenja o radu sustava RegZap, možete se obratiti djelatnicima korisničke podrške na sljedeće e-mail adrese i brojeve telefona:

Korisnička podrška za sustavee-mail

Telefon

Registar zaposlenih (RegZap) u državnoj službi i javnim službamaregzap@fina.hr

0800 0080

Podrška za rad s XML–omregzap@fina.hr, cop@fina.hr

01/6128 590

Korisnička podrška po resorimae-mail

Telefon

Resor znanosti i obrazovanjacop.zos@fina.hr

01/6128 593

Resor kultureregzap@fina.hr, cop@fina.hr

01/6128 597

MUPcop_mup@fina.hr

01/6128 598

Dokumenti za Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.