Preskoči na glavni sadržaj

Cjenik digitalnih certifikata i vremenskih žigova

Pronađite sadržaj putem poveznica:

Provjerite cijene poslovnih digitalnih certifikata
Provjerite cijene digitalnih certifikata za građane
Provjerite cijene Vremenskog žiga
Provjerite cijene ostalih usluga

 

Poslovni digitalni certifikati

Izdavanje poslovnih digitalnih certifikata

Cijena (bez PDV-a)

Registracija poslovnog subjekta

10,62 EUR

Kriptouređaj (USB stick) s jednim poslovnim certifikatom

36,90 EUR

Kriptouređaj (USB stick) s dva poslovna certifikata

51,76 EUR

Poslovni kvalificirani certifikat za udaljeni e-Potpis

13,27 EUR

Poslovni kvalificirani certifikat za automatizirani udaljeni e-Potpis

39,82 EUR

Kvalificirani certifikat za e-Pečat

185,81 EUR

Kvalificirani soft certifikat za e-Pečat

86,27 EUR

Kvalificirani certifikat za udaljeni e-Pečat

146,00 EUR

Kvalificirani PSD2 certifikat za e-Pečat

224,30 EUR

Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti

86,27 EUR

Aplikacijski certifikat srednje razine sigurnosti

185,81 EUR

Aplikacijski certifikat visoke razine sigurnosti

224,30 EUR

SSL certifikat za autentikaciju mrežnih stranica

185,81 EUR

Certifikat za poslužitelj EU QWAC

185,81 EUR

Certifikat za poslužitelj EU PSD2 QWAC

224,30 EUR

Aplikacijski certifikat za Fina e-Račun i e-Račun za državu

39,82 EUR

Poslužiteljski certifikat (SSL) za Fina e-Račun i e-Račun za državu

39,82 EUR

Aplikacijski certifikat za fiskalizaciju

39,82 EUR

Poslovni soft certifikat

13,27 EUR

Poslovni soft certifikat (LCP)

53,09 EUR

Registracija poslovnog subjekta u Fina PKI obavlja se samo jedanput, prilikom prvog izdavanja certifikata.

Poslovni certifikati na Fina kriptouređaju (USB sticku) izdaju se na dvije godine, a naknada se plaća godišnje. Kvalificirani certifikat za udaljeni e-Potpis izdaje se na dvije godine, a naknada se plaća godišnje. Kvalificirani certifikat za automatizirani udaljeni e-Potpis izdaje se na dvije godine, a naknada se plaća jednokratno. Kvalificirani certifikat za e-Pečat i kvalificirani certifikat za udaljeni e-Pečat izdaju se na dvije godine, a kvalificirani soft certifikat za e-Pečat izdaje se na pet godina. Kvalificirani PSD2 certifikat za e-Pečat srednje razine sigurnosti izdaje se na dvije godine. Naknada za navedene certifikate plaća se na godišnjoj razini.

Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti izdaje se na pet godina, srednje razine sigurnosti na dvije godine, a naknada se plaća godišnje. Certifikat za poslužitelj EU QWAC srednje razine sigurnosti i certifikat za poslužitelj EU PSD2 QWAC srednje razine sigurnosti izdaju se na razdoblje od jedne godine, a naknade se plaćaju godišnje. Aplikacijski certifikat za fiskalizaciju, poslovni soft certifikat (LCP) te poslovni soft certifikat izdaju se na razdoblje od pet godina, a naknada se plaća unaprijed, prilikom izdavanja certifikata. Aplikacijski certifikat za Fina e-Račun i e-Račun za državu izdaje se na razdoblje od pet godina, a naknada se plaća jednokratno. Poslužiteljski certifikat (SSL) za Fina e-Račun i e-Račun za državu izdaje se na razdoblje od jedne godine, a naknada se plaća jednokratno.

Izdavanje poslovnih soft certifikata (LCP)

Cijena (bez PDV-a)

Registracija poslovnog subjekta

10,00 EUR

Poslovni soft certifikat (LCP)

50,00 EUR

Oporavak ili opoziv poslovnog soft certifikata (LCP)

7,00 EUR

Poslovni soft certifikat (LCP) izdaje se za poslovne subjekte sa sjedištem izvan Republike Hrvatske i to na razdoblje od pet godina. Naknada se plaća unaprijed, na temelju izdanog predračuna.


Digitalni certifikati za građane

Izdavanje digitalnih certifikata za građane

Cijena (bez PDV-a)

Registracija fizičke osobe/građanina

2,65 EUR

Kriptouređaj (USB stick) s jednim osobnim certifikatom

18,45 EUR

Kriptouređaj (USB stick) s dva osobna certifikata

23,89 EUR

Osobni soft certifikat

6,64 EUR

Osobni kvalificirani certifikat za udaljeni e-Potpis

6,64 EUR

Osobni kvalificirani certifikat za automatizirani udaljeni e-Potpis

19,91 EUR

Registracija fizičke osobe/građanina u sustav PKI obavlja se samo jedanput, prilikom prvog izdavanja certifikata.

Osobni certifikati na kriptouređaju (USB sticku) i osobni kvalificirani certifikat za udaljeni e-Potpis izdaju se na razdoblje od dvije godine, a naknada se plaća godišnje. Osobni soft certifikati izdaju se na razdoblje od pet godina, a naknada se plaća unaprijed, prilikom izdavanja certifikata. Kvalificirani certifikat za automatizirani udaljeni e-Potpis izdaje se na dvije godine, a naknada se plaća jednokratno.


Vremenski žig

Vremenski žig se naplaćuje prema broju zahtjeva za izdavanje vremenskog žiga, odnosno prema broju vremenskih žigova izdanih u jednom obračunskom razdoblju (mjesec).

Broj vremenskih žigova

Cijena (bez PDV-a)

1 – 8.000

0,11 EUR

8.001 – 16.000

0,07 EUR

16.001 – 24.000

0,04 EUR

24.001 – 40.000

0,03 EUR

40.001 – 56.000

0,02 EUR

56.001 – 72.000

0,0146 EUR

72.001 – 100.000

0,0106 EUR

100.001 – 128.000

0,0080 EUR

128.001 – 156.000

0,0066 EUR

156.001 i više

0,0053 EUR

Primjer obračuna: 
Ako u jednom obračunskom razdoblju zatražite izdavanje 27.000 vremenskih žigova, naknada će se obračunati na sljedeći način: 8.000 x 0,11 EUR, 8.000 x 0,07 EUR, 8.000 x 0,04 EUR i 3.000 x 0,03 EUR.


Ostale usluge

Usluga

Cijena (bez PDV-a)

Čitač smart kartice

7,96 EUR

Korisnički dizajn kartice

2,65 EUR

Inicijalno izdavanje dodatnog certifikata na kriptouređaju

14,86 EUR

Promjena podataka u certifikatu (Siguran kriptouređaj)

6,64 EUR

Promjena podataka u certifikatu (QSCD)*

15,93 EUR

Oporavak jednog certifikata (Siguran kriptouređaj)

2,52 EUR

Oporavak aplikacijskog i soft certifikata za e-Pečat **

5,31 EUR

Oporavak dva certifikata (Siguran kriptouređaj)

5,04 EUR

Oporavak certifikata (QSCD uređaj)*

15,93 EUR

Oporavak kvalificiranog certifikata za udaljeni e-Potpis

2,52 EUR

Otključavanje sigurnog kriptouređaja***

1,33 EUR

Zamjena sigurnog kriptouređaja jednim poslovnim certifikatom*

15,93 EUR

Zamjena sigurnog kriptouređaja dvama poslovnim certifikatima*

15,93 EUR

Zamjena sigurnog kriptouređaja jednim osobnim certifikatom*

10,62 EUR

Zamjena sigurnog kriptouređaja dvama osobnim certifikatima*

13,94 EUR

Zamjena QSCD uređaja prije prvog korištenja (do mjesec dana od dana preuzimanja)

13,27 EUR

Zamjena QSCD uređaja na zahtjev

15,93 EUR

Opoziv 1 certifikata

5,31 EUR

Opoziv 2 certifikata (certifikati na kriptouređaju)

10,62 EUR

Isporuka certifikata ili uređaja te identifikacija na lokaciji korisnika

18,58 EUR

Tehnička pomoć pri instalaciji programa podrške za kriptouređaj na lokaciji korisnika

26,54 EUR/ započeti sat

Izdavanje potvrde za PKI usluge na zahtjev korisnika****

5,04 EUR

Izdavanje potvrde za PKI usluge na zahtjev korisnika - preporučena pošiljka****

6,64 EUR

Troškovi obrade*****

19,91 EUR

*Kada su certifikati izdani na QSCD uređaju, promjena podataka na certifikatu i oporavak certifikata podrazumijevaju izdavanje novih certifikata na novom QSCD uređaju.

**Oporavak aplikacijskog i soft certifikata za e-Pečat moguće je napraviti samo unutar prve godine od izdavanja certifikata. Nakon isteka prve godine od izdavanja certifikata, potrebno je zatražiti izdavanje novoga, uz plaćanje naknade u punom iznosu. Oporavak SSL certifikata nije moguće napraviti.

***Otključavanje Sigurnog kriptouređaja moguće je napraviti u slučaju kada je isti zaključan zbog prevelikog broja unosa pogrešnog PIN-a i u slučaju kada nije zaključan na način da se više ne može otključati. Ako se kriptouređaj zaključa na način da nije moguće otključavanje bez opoziva certifikata, naplaćuje se usluga zamjene sigurnog kriptouređaja. Naknada za obnovu certifikata uračunata je u naknadu za izdavanje certifikata te se ne naplaćuje dodatno. U slučaju zaključavanja QSCD uređaja, vrši se zamjena istog, uz izdavanje novih certifikata te se plaća naknada za zamjenu QSCD uređaja.

****Naknada za izdavanje potvrda za PKI usluge izdaje se na temelju zahtjeva, a plaća se unaprijed na temelju Obavijesti o plaćanju.

*****Trošak obrade podrazumijeva naknadu za opoziv, naknadu za registraciju u sustav PKI, trošak uređaja i trošak licenci kada se certifikat opozove unutar mjesec dana od datuma izdavanja certifikata.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.