Financijska agencija nastoji aktivno sudjelovati u životu lokalnih zajednica u kojima posluje ali i na području cijele države.

Sponzorstvima i donacijama podržavamo organizacije koje svojim projektima unaprjeđuju gospodarstvo, promiču obrazovanje, zdravlje i sport, očuvanje okoliša i nematerijalnih dobara, njeguju kulturnu baštinu te doprinose boljoj kvaliteti života i razvoju društva u cjelini.


Zahtjev za sponzorstvo ili donaciju


Dodijeljena sponzorstva i donacije u 2022. godini

Kontakt

Služba za komunikacije i marketing
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
telefon: 01/ 630 4311, 612 8064
e-mail: sponzorstvaidonacije@fina.hr