Finine poslovnice od 4. svibnja 2020. godine ponovo rade prema redovnom radnom vremenu. Za više informacija o uslugama molimo kontaktirajte pojedinu lokaciju.
Pogledajte popis Fininih mjenjačnica