Preskoči na glavni sadržaj

Zaštita osobnih podataka

Regulativa Europske unije i Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, od 27. travnja 2016., o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), u skladu s nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Opća uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja sukladno pravima i temeljnim slobodama ljudi te omogućava slobodno kretanje osobnih podataka unutar EU-a, uz poštovanje pravila sigurnosti i transparentnog procesa obrade podataka. Opća uredba o zaštiti podataka izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU-a, čime se, u pogledu zaštite osobnih podataka, osigurava ujednačeno i jednoobrazno postupanje u svim državama članicama.

Sukladno čl. 13. i čl. 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, ovim informacijama o zaštiti osobnih podataka pružamo obavijest o načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke te o tome koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom osobnih podataka i kako ta prava možete ostvariti.

Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo uz primjenu načela zakonitosti, poštenosti, transparentnosti, točnosti, smanjenja količine podataka koji se obrađuju, ograničavanja svrhe i pohrane podataka, povjerljivosti i cjelovitosti, štiteći pritom sigurnost vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade te primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. 


Podatci o voditelju obrade

Financijska agencija 
Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb 
Telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

Fina ima ulogu voditelja obrade, što znači da samostalno određuje svrhu i sredstva obrade podataka, u odnosu na fizičke osobe (ispitanike) s kojima sklapa ugovor, npr. kada ugovara vlastite proizvode i usluge.


Podatci o Službeniku za zaštitu podataka

Fina je imenovala Službenika za zaštitu podataka (engl. Data Protection Officer), kako propisuje čl. 37. Opće uredbe o zaštiti podataka. Službeniku za zaštitu podataka možete se obratiti u vezi s pitanjima koja se tiču obrade vaših osobnih podataka u Fini i/ili ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka.

Financijska agencija
Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
e-mail: dpo@fina.hr


Svrha i pravni temelji za obradu osobnih podataka

Kako bismo s vama zasnovali poslovni odnos i pružili vam visokokvalitetnu uslugu, nužno je da s nama podijelite određene osobne podatke (ime i prezime, adresu, OIB, broj telefona i dr.). U tom se slučaju prikupljanje i obrada osobnih podataka provode u svrhu izvršavanja ugovora u kojemu ste stranka, odnosno kako bi se prije sklapanja ugovora poduzele određene radnje na vaš zahtjev (čl. 6., st. 1., t. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka). Također, navedeni podatci mogu se prikupljati temeljem legitimnog interesa Fine kao voditelja obrade (čl. 6., st. 1., t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka), primjerice u svrhu prevencije prijevara i zloupotreba u poslovanju te sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Prilikom prikupljanja osobnih podataka, vodimo se načelom prikupljanja minimalno potrebnog broja osobnih podataka za pojedinu zakonitu svrhu.

Osobne podatke također prikupljamo i obrađujemo u svrhu izvršavanja zadaća od javnog interesa i naših službenih ovlasti te radi poštovanja pravnih obveza u skladu sa zakonom ili drugim propisom RH i pravom EU-a (čl. 6., st.1., t. (c) i (e) Opće uredbe o zaštiti podataka). 


Korištenje kolačića (cookies)

Na našoj službenoj stranici www.fina.hr koristimo tzv. "kolačiće" (cookies), odnosno tekstualne datoteke koje vaš preglednik pohranjuje na vaše računalo ili mobilni uređaj kada posjetite našu web stranicu. Navedeno omogućuje našoj stranici da prepozna vaše računalo ili mobilni uređaj kada se sljedeći put vratite, pružajući vam prilagođeno iskustvo prilikom korištenja naše stranice.

Uz kolačiće koje možete isključiti, na našoj web stranici koristimo "nužne" kolačiće koji su važni za ispravno funkcioniranje stranice. Iako ove kolačiće ne možete isključiti, napominjemo da oni ne prikupljaju vaše osobne podatke, stoga za njihovo korištenje nije potrebna vaša privola. Vaš preglednik omogućuje blokiranje ili upozorenja za ove kolačiće, ali takva postavka može rezultirati ograničenim radom određenih dijelova naše stranice. Molimo vas da imate na umu da web stranica može optimalno funkcionirati samo ako su ovi kolačići omogućeni. Više informacija možete pronaći na poveznici Politika kolačića 


Prava u vezi s obradom osobnih podataka

Fina zaprima zahtjeve za ispunjenje prava u vezi s vašim osobnim podatcima, isključivo za obrade osobnih podataka u kojima je Fina voditelj obrade. Reklamacije na kvalitetu određene usluge, neovisno o zaštiti osobnih podataka, možete podnijeti na način koji je propisan za pojedinu uslugu.

Za ostvarivanje svojih prava u vezi s osobnim podatcima, možete nam se obratiti u bilo kojoj poslovnici Fine, popunjavanjem i slanjem obrasca za prigovor na adresu Fine kao voditelja obrade ili putem e-maila Službenika za zaštitu podataka.

Kao ispitanik, imate pravo na pristup osobnim podatcima, ispravak osobnih podataka te prigovor u vezi s obradom osobnih podataka. Također, imate pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“) i ograničavanje obrade osobnih podataka, ako isto nije suprotno propisima sukladno kojima smo obvezni čuvati određene podatke (npr. nije istekao zakonski rok čuvanja) ili zbog kojih su nam ti podatci nužni (npr. za vođenje postupaka pred nadležnim tijelima).


Davanje osobnih podataka na korištenje 

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podatcima, imajući u vidu da izvršitelji imaju mogućnost uvida u osobne podatke te mogućnost njihove obrade, sukladno uputama Fine kao voditelja obrade. 

Napominjemo da u određenim okolnostima imamo pravnu obvezu, koja može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU-a, proslijediti vaše osobne podatke drugim primateljima, ali isključivo u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.


Sigurnost osobnih podataka

Svjesni smo važnosti koju osobni podatci predstavljaju za svakog pojedinca i zbog toga nam je iznimno važno postupanje u skladu s važećim propisima, kao i kontinuirani rad na održavanju i unaprjeđenju sigurnosti vaših osobnih podataka. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na način kojim osiguravamo odgovarajuću razinu sigurnosti i pouzdanosti. Omogućujemo učinkovitu primjenu načela zaštite podataka, smanjenja količine podataka, smanjenja opsega obrade osobnih podataka, ograničenja razdoblja pohrane, načela dostupnosti, točnosti i transparentnosti obrade.
Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bismo spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje podataka te njihov gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje te uvid ili pristup podatcima.


Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo i čuvamo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, primjerice vremena trajanja ugovorene usluge, vaše osobne podatke više ne koristimo. Isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi te ih nakon toga na siguran način brišemo, u rokovima određenim zakonskim propisima ili internim aktima koji su definirani za pojedinu uslugu.


Pritužba nadzornom tijelu

Ako smatrate da je došlo do povrede vaših osobnih podataka, a niste zadovoljni odgovorom koji ste dobili od Fine, možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu - Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, tel. 01/4609 999, azop@azop.hr, www.azop.hr.


Izmjene Informacija o obradi osobnih podataka

Informacije o obradi osobnih podataka redovito ažuriramo te zadržavamo pravo promjene sadržaja sukladno nastalim promjenama.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.