Preskoči na glavni sadržaj

Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova osnovanih na području Republike Hrvatske. Operativno ga vodi Fina u ime Ureda za sprječavanja pranja novca, Ministarstva financija. 

Obveza upisa u Registar stvarnih vlasnika

Pravni subjekt osnovan nakon 1. prosinca 2019. godine dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku/vlasnicima u Registar najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta, a upravitelj trusta, koji je postao obveznik OIB-a u RH, u roku od 30 dana od dodjele OIB-a. Za upis u Registar je ovlaštena osoba za zastupanje pravnoga subjekta ili opunomoćena osoba, odnosno upravitelj trusta ili opunomoćena osoba.

Tko se mora upisati u Registar

Pravni subjekti osnovani u Republici Hrvatskoj, kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač:

  • Trgovačka društva 
  • Podružnice stranih trgovačkih društava
  • Udruge
  • Zaklade
  • Ustanove 

Trustovi i s trustom izjednačeni subjekti stranog prava (ako upravitelj ili osnivač trusta ima prebivalište ili sjedište u RH, ili ako u ime trusta stječe nekretnine ili uspostavlja poslovni odnos s obveznikom)

Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira ne upisuju stvarne vlasnike, ali su dužni podnijeti obrazac RSV-2 u kojemu navode na kojoj burzi kotiraju.

Tko se ne mora upisati u Registar

  • Pravni subjekti kojima je jedini osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Obrtnici, samostalna zanimanja, zadruge, umjetničke organizacije, političke stranke, vjerske zajednice, sindikati, komore, tijela državne uprave, udruge poslodavaca, stečajna masa, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i drugi pravno ustrojbeni oblici koji nisu navedeni na popisu obveznika

Odaberite način upisa i preuzimanja izvatka

Upis u Registar stvarnih vlasnika je besplatan, a možete ga obaviti na jedan od ponuđenih načina.

Online servis za upis / preuzimanje izvatka

Registar stvarnih vlasnika (e-Građani)

Upis u Registar i preuzimanje izvatka može obaviti osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta ili opunomoćena osoba putem sustava e-Ovlaštenja. Za upis vam je potrebna vjerodajnica visoke razine sigurnosti (Fina kriptouređaj (USB stick), e-OI, kID certifikat) koja glasi na vaše ime. Ako posjedujete vjerodajnicu visoke razine sigurnosti, možete odmah pristupiti aplikaciji.

Fizičko mjesto za upis / preuzimanje izvatka

Fina poslovnice

Upis u Registar i preuzimanje izvatka u najbližoj poslovnici može obaviti osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta ili opunomoćena osoba. U obrazac, u rubriku za upis imena i prezimena osobe ovlaštene za upis podataka, treba upisati ime i prezime osobe koja isti dostavlja u Registar (osoba ovlaštena za zastupanje ili opunomoćena osoba). Uz popunjeni i potpisani obrazac obvezno treba priložiti i presliku službenog osobnog dokumenta. Preuzimanje izvatka moguće je putem obrasca ili zahtjeva u slobodnoj formi.

Opunomoćite drugu osobu za upis i preuzimanje izvatka

Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta putem sustava e-Ovlaštenja može dodijeliti pravo upisa u Registar drugoj fizičkoj osobi, unutar istog ili drugog poslovnog subjekta. Ako obveznik upisa ima dvije ili više osoba ovlaštenih za zastupanje, dovoljna je punomoć samo jedne. Opunomoćenik mora posjedovati digitalni certifikat i prihvatiti dodijeljena prava pristupa aplikaciji. 

Online servis za davanje punomoći

e-Ovlaštenja (e-Građani)

Ako želite opunomoćiti drugu osobu za upis u Registar putem aplikacije RSV, možete to učiniti putem sustava e-Ovlaštenja (e-Građani). Sustavu e-Ovlaštenja može pristupiti osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta vjerodajnicom visoke razine sigurnosti. Proces dodjele prava pristupa opisan je u Korisničkoj uputi za e-Ovlaštenja. Kada opunomoćenik prihvati dodijeljena prava, dobiva mogućnost pristupa aplikaciji, uz korištenje digitalnog certifikata.

Fizičko mjesto za predaju punomoći

Fina poslovnice

Ako upis u Registar želite izvršiti u našoj poslovnici preko opunomoćene osobe, uz obrazac i ostalu propisanu dokumentaciju treba priložiti punomoć u originalnom obliku (ne može biti skenirani dokument) i na istoj mora biti navedeno da se daje u svrhu upisa u Registar stvarnih vlasnika. Punomoć mora sadržavati podatke osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta: OIB (ako je strani državljanin i nema dodijeljen OIB onda neki drugi identifikacijski broj), ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, potpis osobe ovlaštene za zastupanje te ime i prezime opunomoćene osobe. Nije ju potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika. Opunomoćena osoba uz punomoć predaje obrazac u poslovnici Fine i isti potpisuje.

Novčane kazne

Fina je, kao ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnih subjekata koji ne upišu podatke u Registar stvarnih vlasnika, u obvezi izdati prekršajni nalog temeljem Prekršajnog zakona i Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma. Rasponi novčanih kazni za pravne osobe kreću se od 660 eura do 46.450 eura, a za člana uprave ili druge odgovorne osobe u pravnoj osobi od 660 do 9.950 eura.

Za cjelokupnu javnost

Pregledajte javno dostupne podatke

Putem sustava e-Građani omogućen je besplatan uvid u podatke o svim fizičkim osobama, stvarnim vlasnicima pravnog subjekta, koji su obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika. Dostupni su podatci o stvarnom vlasniku: ime i prezime, država prebivališta, mjesec i godina rođenja, državljanstvo te priroda i opseg stvarnog vlasništva.

Za obveznike

Izravan uvid i preuzimanje podataka

Obligatorni i fakultativni korisnici, obveznici provedbe mjera dubinske analize, ostvaruju pravo izravnog uvida u Registar stvarnih vlasnika te mogućnost inicijalnog preuzimanja podataka i promjena iz Registra stvarnih vlasnika, isključivo za svoje klijente. Omogućena je jednostavna pretraga pravnih subjekata, stvarnih vlasnika i imatelja kontrolnih računa, ispis aktualnog i povijesnog izvatka te inicijalno preuzimanje podataka i promjena u obliku datoteke.

Cjenik

Za pristup podatcima te inicijalno preuzimanje podataka i promjena, prema članku 32. Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (NN, 53/19 i 1/20), obračunava se naknada na godišnjoj razini, a vrijedi do otkazivanja ugovora.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.