Digit.ALL

Sve je lakše kad je digitalno.

Digit.ALL sastoji se od raznih komponenata usluge, koje vam omogućavaju digitalizaciju - od zbrinjavanja dokumenata u papirnatom obliku, njihovog pretvaranja u elektronički oblik, korištenja rješenja za sigurno elektroničko poslovanje, do personalizirane usluge izrade arhive dokumentacije u elektroničkom obliku.

 

POGLEDAJTE VIDEO:

 

 

Što dobivate:

 • Sveobuhvatno rješenje za digitalizaciju poslovanja
  Na jednom mjestu možete ugovoriti više digitalnih usluga koje vam mogu olakšati poslovanje te uštediti vrijeme i novac: od e-potpisa i razmjene e-računa do sigurne pohrane digitalnih dokumenata.
 • Personaliziranu uslugu prema vašim željama i potrebama
  Odaberite sveobuhvatnu uslugu digitalizacije poslovanja ili pojedine komponente od kojih se sastoji, na način kako vama odgovara.
 • Sigurnost u poslovanju na digitalnim kanalima
  Poslovanje počiva na povjerenju, a elektroničko poslovanje često se obavlja nesigurnim kanalima. Fina se služi PKI (PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE) tehnologijom kojoj je osnovna namjena zaštititi komunikaciju nesigurnim kanalima.

 

1 mjesto - 5 usluga:

 

 

Prijevoz, arhiviranje i digitalizacija papirnate dokumentacije
Pohrana papirnate dokumentacije u uvjetima koji odgovaraju najvišim standardima struke, te digitalizacija, obrada i indeksiranje radi jednostavnije pretraživosti. Više informacija >

 

FINA Digitalni certifikati i FINA Vremenski žig
Digitalni certifikat je elektronički identitet koji omogućava sigurnu i povjerljivu komunikaciju internetom. Vremenski žig jamči neizmijenjena svojstva dokumenta nakon njegovog nastajanja. Više informacija >

 

FINA e-Potpis i FINA Validator
Elektronički potpis omogućuje identifikaciju korisnika i provjeru vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog dokumenata. Validator služi za provjeru valjanosti elektroničkog potpisa i/ili pečata. Više informacija >

 

FINA e-Račun
Najsigurniji servis za elektroničku razmjenu računa između dobavljača i kupca, namijenjen poslovnim subjektima za upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja i arhiviranja e-računa. Više informacija >

 

FINA e-Arhiv
Elektronička pohrana svih oblika digitalnih i naknadno digitaliziranih dokumenata. Više informacija >

 

Zašto digitalizirati poslovanje:

 • Ušteda vremena, novca, prostora i ostalih resursa 
 • Ubrzavanje poslovnih procesa
 • Povećanje transparentnosti i sigurnosti u poslovanju
 • Minimiziranje utjecaja ljudske pogreške
 • Čuvanje okoliša

 

Kako postati korisnik?

Ako želite digitalizirati svoje poslovanje ili imate bilo kakvih pitanja kontaktirajte nas na prodaja@fina.hr ili putem obrasca.