Web aplikacije i servisi

Izravan pristup Fininim aplikacijama i servisima

Za korištenje e-servisa RGFI preporučujemo korištenje preglednika Chrome, dok se ne otklone problemi do kojih je došlo zbog zadnjeg ažuriranja koje je Microsoft izdao za preglednik Internet Explorer, a koje ima negativan utjecaj na rad servisa RGFI u tom pregledniku.