Preskoči na glavni sadržaj

Plavi dizel

Fina je uspostavila sustav za nadzor potrošnje plavog dizela, posebnih goriva označenih plavom bojom. Sustavom se evidentira prodaja i nadzire korištenje prava na kupnju toga goriva.

Sustav nadzora potrošnje plavog dizela

U sustavu su evidentirana i javno objavljena sva registrirana prodajna mjesta plavog dizela te podatci o svim korisnicima prava i pripadajućim odobrenim količinama plavog dizela za namjensku potrošnju (kvotama). Sustav se temelji na kartici za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena. Na prodajnim mjestima sa specijaliziranim uređajima se putem kartice potvrđuje pravo na kupnju i evidentira kupljena količina, što omogućuje gotovo trenutan zapis o prodaji unutar godišnje kvote.

Vrste kartica plavog dizela

Kartica goriva za poljoprivredu i ribarstvo (GPR kartica)

Korisnik kartice goriva za poljoprivredu i ribarstvo (GPR kartice) ima pravo na kupnju plavog dizela po povlaštenoj cijeni i u granicama odobrenih količina izraženih u litrama (kvota), na prodajnim mjestima prodavatelja koji su sklopili ugovor o suradnji s Finom te se ne može koristiti u druge svrhe.

Svaka prodaja goriva plavi dizel evidentira se u sustavu, a omogućena je isključivo korisnicima GPR kartice do prethodno odobrene kvote. Kvota se umanjuje za zbroj svih potrošnji evidentiranih po svim GPR karticama istog korisnika, za isto obračunsko razdoblje (jedna kalendarska godina). Korisnik može imati više aktivnih GPR kartica u istom obračunskom razdoblju.

Prije kupnje plavog dizela, korisnik GPR kartice dužan je doći u prodajni prostor, uručiti prodavatelju karticu i jednu od identifikacijskih isprava:

  • Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika
  • Rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
  • Povlastice za ribolov
  • Povlastice za uzgoj
  • Povlasticu ili dozvolu za akvakulturu

Kartica goriva za plovidbu (GP kartica)

Kartica goriva za plovidbu (GP kartica) služi korisniku za ostvarivanje prava na kupnju plavog dizela po povlaštenoj cijeni i u granicama odobrenih količina (kvote), na prodajnim mjestima s kojima je Fina sklopila ugovor, te se ne može koristiti u druge svrhe. 

Prodaja plavog dizela obavlja se izravnim utakanjem u plovilo ili plovni objekt korisnika prava, sukladno čl. 13., st. 2. Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (NN, 1/19). Prije kupnje plavog dizela, korisnik je dužan doći u prodajni prostor te uručiti prodavatelju GP karticu.

Za izradu GP kartice, potrebno je ishoditi rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te dostaviti popunjeni obrazac zahtjeva za izradu kartice i presliku potvrde o uplati Fini. 

Poljoprivredna iskaznica (ePI kartica)

Temeljem novog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi, te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (NN, 80/2020), Fina je na mjestima koja prodaju plavi dizel obvezna prihvaćati novu ePI karticu kao karticu plavog dizela. Sukladno tomu, Fina je 16. srpnja 2020. objavila nove Tehničke uvjete za prihvat kartica goriva i ePI. Sadržaj i izgled propisani su Pravilnikom o Upisniku poljoprivrednika (NN, 62/2019 i 80/2023). 

ePI kartica koristi se na isti način kao i GPR kartica plavog dizela, osim mogućnosti provođenja glasovne autorizacije. Ako korisnik posjeduje važeću GPR karticu i ima važeću kvotu, može je do deaktivacije koristiti na EFT POS mreži Plavog dizela.

Podrška korisnicima osigurana je putem govornog automata na broj 01/6128 877, 0-24 h, pri čemu korisnici ePI kartice mogu doznati stanje trenutačno raspoložive količine plavog dizela. Podatak koji trebaju znati je broj poljoprivredne iskaznice (nalazi se pod brojem 5. na elektroničkoj poljoprivrednoj iskaznici).

Govorni automat

Putem govornog automata na broj 01/6128 877, 0-24 h, možete:

  • Aktivirati GP karticu prije prvog korištenja
  • Dobiti informaciju o trenutačnom stanju raspoložive količine plavog dizela
  • Blokirati GP i GPR kartice u slučaju tehničke neispravnosti, oštećenja, krađe ili gubitka

Prodavatelji plavog dizela

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.