Preskoči na glavni sadržaj

Informacije o GP kartici

Cijene

U navedene cijene uključen je PDV.

Kartica Plavog dizela za plovidbu (GP)Rok izradeCijena
Redovna izrada15 dana

6,64 EUR

Žurna izrada5 dana

19,91 EUR

Uplatu naknade za izradu kartice korisnik prava mora izvršiti na Fini broj računa: HR4424840081100876807, uz obvezno pozivanje na model: HR05, odnosno poziv na broj odobrenja: 29899346 - IPPO broj - identifikator plovila ili plovnog objekta koji se nalazi u rješenju Ministarstva (primjer popunjene uplatnice nalazi se u Dokumentima).

Naplata za izradu GP kartice obavlja se temeljem Odluke o utvrđivanju iznosa nadoplate i naknade za izdavanje kartice "Gorivo za plovidbu" ("Narodne novine" br. 69/13) od dana 3. lipnja 2013. godine.

Rješenja se nalaze na web stranici Ministarstva ili se dostavljaju korisnicima prava. Na zahtjev korisnika prava, Fina izrađuje GP karticu te je dostavlja na adresu navedenu u rješenju Ministarstva.

Napomena: Rok za izradu GP kartice počinje teći od datuma zaprimanja zahtjeva u Fini.

Izdavanje kartice

Pravo korištenja GP kartice ostvaruje se po njezinoj aktivaciji, a najranije od 1. srpnja 2013. godine. Uz GP karticu, korisniku se uručuju i Opći uvjeti za korištenje GP kartice. 

Uputa za aktivaciju GP kartice nalazi se na računu za izradu kartice koji izdaje Fina. U istom obračunskom razdoblju, za plovilo ili plovni objekt korisnik može imati samo jednu aktivnu GP karticu. Rok valjanosti GP kartice naznačen je na samoj kartici u obliku četveroznamenkastog broja, gdje prve dvije znamenke označavaju godinu, a druge dvije kalendarski mjesec. Primjerice, ako je na kartici naznačen rok valjanosti 1609, to znači da kartica vrijedi do zadnjeg dana 9. mjeseca 2016. godine, odnosno do 23:59:59 sati, 30. rujna 2016. godine. 

Kartice po isteku datuma valjanosti postaju nevažeće te ih nije moguće koristiti. Za nastavak korištenja prava na kupnju plavog dizela po povlaštenoj cijeni, nužno je ishoditi novu GP karticu podnošenjem propisanog zahtjeva za izradu nove kartice. Izdavanje nove GP kartice ne utječe na dotad zabilježenu kvotu i potrošnju, odnosno raspoloživu količinu plavog dizela za korisnika prava.

Izgled kartice

Prednja strana kartice

Prednja strana kartice GP.jpg

Stražnja strana kartice

zadnja strana kartice GP.jpg

Gubitak, krađa ili oštećenje kartice

U slučaju krađe, gubitka ili oštećenja kartice, korisnik je dužan odmah blokirati GP karticu. Blokadu GP kartice moguće je obaviti putem govornog automata na broj 01/6128 877.

Za blokadu GP kartice, potrebni su sljedeći podatci:

  • Broj plastike – nalazi se na poleđini kartice, desno ispod magnetne trake
  • IPPO – identifikator plovila ili plovnog objekta koji se nalazi u rješenju Ministarstva

Jedanput blokiranu GP karticu nije više moguće koristiti ni deblokirati.

Nakon prijave krađe, gubitka ili oštećenja GP kartice, korisnik treba podnijeti zahtjev za izradu nove kartice. Izdavanje nove kartice ne utječe na dotad zabilježenu kvotu i potrošnju, odnosno raspoloživu količinu plavog dizela za korisnika prava.

Reklamacije i prijave problema

U slučaju da prodajno mjesto ne može riješiti reklamiranu transakciju, korisnik kartice treba poslati reklamaciju putem obrasca Prijava tehničke neispravnosti kartice GP, s detaljnim opisom problema, preslikama računa, potvrdom transakcije (tzv. slipa) te podatcima s kartice na adresu:

Financijska agencija
Sektor servisa za državu
Centar kartičnog poslovanja
Koturaška ulica 43
10 000 Zagreb

ili skenirano na e-mail: dizel@fina.hr.

Podrška korisnicima

Govorni automat na broj 01/6128 877, 0-24 h

Podatci potrebni za korištenje govornog automata:

  • IPPO (nalazi se u rješenju Ministarstva) 
  • Broj plastike (nalazi se na poleđini kartice, desno ispod magnetne trake)

Putem govornog automata moguće je obaviti:

  • Aktivaciju GP kartice - prije prvog korištenja GP karticu je potrebno aktivirati
  • Upit u trenutačno stanje raspoložive količine plavog dizela
  • Blokadu GP kartice - u slučaju tehničke neispravnosti, oštećenja, krađe ili gubitka kartice

Pozivni centar na broj 0800 8880, 06.00-22.00 h

Prodajna mjesta

Popis prodajnih mjesta po poštanskom broju

Popis prodajnih mjesta po naselju

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.