Preskoči na glavni sadržaj

Očevidnik nekretnina i pokretnina

Fina vodi Očevidnik o svim nekretninama i pokretninama (ako je njihova procijenjena vrijednost veća od 6.630,00 EUR) koje se prodaju putem e-Dražbe. Očevidnik se vodi u elektroničkom obliku, a dostupan je putem besplatne aplikacije Očevidnik nekretnina i pokretnina.

Aplikaciji može pristupiti svaki korisnik koji želi dobiti informaciju o trenutačnom stanju upisanih predmeta prodaje u aplikaciju.

Upis podataka u Očevidnik Fina vrši na temelju zahtjeva za prodaju i zahtjeva za upis u Očevidnik. Predmetne zahtjeve nadležna tijela dostavljaju poslovnim jedinicama Fine, čija se mjesna nadležnost utvrđuje prema sjedištu nadležnog tijela na području županije. Zahtjevi se dostavljaju Fini u izvorniku, otpravku ili ovjerenoj preslici, preporučenom poštom s povratnicom, neposrednom dostavom (nadležnoj poslovnoj jedinici Fine radnim danima od ponedjeljka do petka, u vremenu od 08.00 do 13.00) ili elektroničkim putem kada su za takvu dostavu ostvareni uvjeti.

Elektronički očevidnik nekretnina i pokretnina može sadržavati fotografije pokretnina, fotografije nekretnina i nacrte iz elaborata o procjeni vrijednosti predmeta prodaje koje Fini dostavi nadležno tijelo na prijedlog stranke.

Očevidnik se vodi na razini predmeta prodaje. Svaki predmet prodaje prikazuje se zasebno te ima naznačenu zasebnu vrijednost predmeta prodaje.

Osnovne funkcionalnosti korisničke aplikacije Očevidnik:

 • Pretraživanje nekretnina
 • Pretraživanje pokretnina
 • Pretraživanje imovina
 • Pretraživanje prava
   

Nekretnine se mogu pretraživati prema sljedećim kriterijima pretrage:

 • Poslovni broj spisa
 • Vrsta predmeta
 • Vrsta postupka
 • Županija, grad/općina
 • Naselje, vrijednost (EUR)
 • Površina (omogućeno je i uključivanje nekretnina s nepoznatom površinom)
 • Složenost
 • Suvlasništvo


Pretraga ostalih kategorija vrši se gotovo na identičan način, ali je prilagođena specifičnostima pojedine kategorije (kod pretraživanja pokretnina i prava uklonjena je opcija za odabir površine, a kod pretraživanja imovine dodana je opcija „opseg imovine”).

Prema složenosti, predmet prodaje može biti pojedinačni (sastoji se od jedne nekretnine/pokretnine) ili skupni (sastoji od više nekretnina/pokretnina).

Nakon unosa kriterija pretrage, korisnik je obvezan prepisati kontrolni znak (tekst sa slike) u za to predviđeno polje te pokrenuti pretragu.

Pretragom temeljem jednog ili više navedenih kriterija, aplikacija prikazuje popis svih predmeta prodaje koji zadovoljavaju zadane uvjete pretrage. Kao rezultat pretraživanja, prikazuje se samo prvih 100 rezultata pretrage. Ako kriterije pretrage zadovoljava više od 100 rezultata pretrage, sustav će preporučiti korisniku da suzi kriterije pretrage.

Nakon odabira pojedinog predmeta prodaje, korisniku se prikazuje ekran s detaljima predmeta prodaje. Detalji predmeta prodaje sastoje se od triju skupina podataka:

 • Osnovni podatci o predmetu prodaje
 • Podatci o uvjetima prodaje
 • Nekretnine (i pokretnine, ako postoje) od kojih se predmet prodaje sastoji

Osim podataka o predmetu prodaje, na dnu ekrana prikazuju se (ako postoje) i poveznice na druge predmete prodaje iz istoga spisa.

Na rezultate pretrage korisnik se može vratiti odabirom opcije „Povratak na listu predmeta prodaje“.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.