Broj dostavljenih poruka u osobni korisnički pretinac građana putem sustava e-Građani

Prema stanju na dan 31. listopada 2018. godine, Fina je putem sustava e-Građani, iz sustava prisilne naplate osnova za plaćanje, u Osobni korisnički pretinac građanima ukupno dostavila:

05.11.2018.

Broj dostavljenih poruka u osobni korisnički pretinac građana putem sustava e-Građani

 

  • 18.877 Obavijesti o provedenoj osnovi za plaćanje izvršenoj u cijelosti, bez blokade računa,
  • 61.267 Obavijesti o početku blokade računa,
  • 157.869 Obavijesti o primitku nove osnove za plaćanje za građane čiji su računi već od ranije blokirani,
  • 540.173 Obavijesti o stanju blokade,
  • 63.119 Obavijesti o deblokadi računa.

Više informacija o sustavu e-Građani te dostavi poruka u Osobni korisnički pretinac možete pročitati ovdje.