Broj dostavljenih poruka u osobni korisnički pretinac građana putem sustava e-Građani

Prema stanju na dan 31. kolovoza 2018. godine, Fina je putem sustava e-Građani, iz sustava prisilne naplate osnova za plaćanje, u Osobni korisnički pretinac građanima ukupno dostavila:

04.09.2018.

Broj dostavljenih poruka u osobni korisnički pretinac građana putem sustava e-Građani

•    301.078 Inicijalnih poruka - Dobro došli u Osobni korisnički pretinac,
•    17.428 Obavijesti o provedenoj osnovi za plaćanje izvršenoj u cijelosti, bez blokade računa,
•    57.127 Obavijesti o početku blokade računa,
•    147.275 Obavijesti o primitku nove osnove za plaćanje za građane čiji su računi već od ranije blokirani,
•    503.248 Obavijesti o stanju blokade,
•    59.034 Obavijesti o deblokadi računa.


Više informacija o sustavu e-Građani te dostavi poruka u Osobni korisnički pretinac možete pročitati ovdje.