Fina poziva sve poduzetnike na predaju GFI-a do 30. travnja 2022.

Nakon dvije godine rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja u Finu vraćen je na redovite rokove 30. travnja, a za javnu objavu šest mjeseci po isteku poslovne godine.

25.02.2022.

Fina poziva sve poduzetnike na predaju GFI-a do 30. travnja 2022.

Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima, objavljen u Narodnim novinama 23. veljače 2022.

Fina poziva sve poduzetnike, obveznike primjene Zakona o računovodstvu (NN br. 178/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) da godišnje financijske izvještaja za 2021. godinu dostave Financijskoj agenciji u rokovima propisanim Zakonom i to: 

•    za  statističke i druge potrebe do 30. travnja 2022. g.  
•    za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine
•    konsolidirane godišnje financijske izvještaje za javnu objavu u roku od devet mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine.

 

Do 30. travnja 2022. za statističke i druge potrebe, u sklopu godišnjeg financijskog izvještaja, svi poduzetnici trebaju u Finu dostaviti:
•    bilancu
•    račun dobitka i gubitka
•    dodatne podatke.

 

U roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine za potrebe javne objave mikro i mali poduzetnici trebaju Fini podnijeti:
•    bilancu
•    račun dobiti i gubitka 
•    bilješke uz financijske izvještaje
•    odluku o utvrđivanju GFI-a
•    odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka
•    revizorsko izvješće (ako je obveznik revizije). 

 

Srednje veliki i veliki poduzetnici za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine trebaju u Finu dostaviti: 
•    bilancu
•    račun dobiti i gubitka + izvještaj ostalom sveobuhvatnom dobitku (za obveznike primjene MSFI-ja)
•    bilješke uz financijske izvještaje
•    izvještaj o novčanim tokovima
•    izvještaj o promjenama kapitala
•    revizorsko izvješće 
•    godišnje izvješće i izvješće poslovodstva
•    nefinancijsko izvješće (ako je obveznik)
•    odluku o utvrđivanju GFI-ja
•    odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka. 

Za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za statističke i dr. potrebe i/ili u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000 do 100.000 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna. Kako bi izbjegli dodatne troškove Financijska agencija poziva sve poduzetnike da na vrijeme predaju potrebne izvještaje. 

 

Izvještaje je moguće dostaviti na sljedeće načine:

•    putem internetske aplikacije RGFI, uz korištenje digitalnog certifikata
•    putem online servisa za predaju dokumentacije
•    poštom
•    na šalteru u Fininim poslovnicama.

 

Sve informacije o predaji godišnjih izvještaja moguće je dobiti:

•    putem besplatnog telefona 0800 0080, od ponedjeljka do petka od 7:30 do 22 sata te subotom od 8 do 13 sati
•    slanjem upita e-poštom, ovisno o sjedištu obveznika: Osijek: rgfi.os@fina.hr, Rijeka: rgfi.ri@fina.hr, Split: rgfi.st@fina.hr, Zagreb: rgfi.zg@fina.hr,
•    na stranici www.fina.hr/predaja-financijskih-izvjestaja.

Sve dodatne informacije poduzetnici mogu pronaći na stranicama Fine - RGFI: Česta pitanja i odgovori