Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 05/22

Fina je objavila novi JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u svome vlasništvu

20.10.2022.

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 05/22

Temeljem članka 23. Statuta Financijske agencije (Klasa: 010-00/09-03/2, Ur.broj: 01-9-3 od 25. studenog 2009. godine – pročišćeni tekst), Pravilnika o prodaji nekretnina u vlasništvu Financijske agencije (Klasa: 150-06/22-02/28, Ur.broj: 10-3-22-1 od 25. travnja 2022. g.) te Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina Fine Klasa: 150-06/22-06/7  Ur.br.:10-3-22-41 od 19. srpnja 2022. godine i Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina Fine Klasa: 150-06/22-06/7, Ur.br.:10-3-22-192 od 10. listopada 2022. godine Financijska agencija objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju
nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 
05/22 

Predmet prodaje su nekretnine u Zagrebu, Križevcima, Osijeku, Belom Manastiru, Malom Lošinju, Kninu, Rijeci i Novskoj

Rok za podnošenje ponude je 23. studenoga do 12 sati

Više informacija pročitajte OVDJE