Javno predstavljen projekt "In-LoRe (Croatian e-Invoicing for Local and Regional Authorities)”

Dana 12. listopada 2018. godine, u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, održano je javno predstavljanje projekta "In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)" kojim je započela jednogodišnja suradnja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nositelja projekta, s do sada najvećim brojem konzorcijskih partnera, odnosno njih ukupno 80.

16.10.2018.

Javno predstavljen projekt "In-LoRe (Croatian e-Invoicing for Local and Regional Authorities)”

 

Na predstavljanju projekta sudjelovao je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat koji je u svom govoru naglasio kako 2019. godina mora biti godina digitalizacije Hrvatske čija je glavna svrha stvaranje jednostavnije, fleksibilnije i brže javne nabave, s ciljem smanjenja troškova za poduzetnike.


Uz ministra Darka Horvata, na predstavljanju projekta prisustvovali su i voditelj Predstavništva Europske komisije u RH Branko Baričević, državna tajnica Ministarstva uprave Katica Prpić, pomoćnica ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta Ivana Soić, izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba, zamjenik pročelnice za gospodarstvo Ivan Ivanković te mnogi drugi.


Važnost digitalizacije Hrvatske potvrdio je u svom govoru i voditelj Predstavništva Europske komisije u RH Branko Baričević te istaknuo da upravo digitalizacija predstavlja jedan od glavnih prioriteta Europske komisije.


U nastavku su Maja Radišić Žuvanić, voditeljica Službe za digitalno gospodarstvo Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te Andreja Kajtaz, direktorica Sektora komercijalnih digitalnih rješenja Financijske agencije, predstavile Konačni prijedlog Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi kojim će se u hrvatsko zakonodavstvo prenijeti Direktiva 2014/55/EU o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Zakon će se primjenjivati na elektroničke račune koji su izdani temeljem ugovora o javnoj nabavi koju provode javni, sektorski i drugi naručitelji.


Nakon održanog javnog predstavljanja projekta, s predstavnicima projektnih partnera održan je i inicijalni sastanak partnera na kojem su prezentirane projektne aktivnosti, rokovi izvršenja, kao i metodologija provedbe projekta.
Projekt se financira u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) i nastavlja na rezultate dva prethodno financirana CEF projekta u okviru kojih je platforma "eRačun za državu" nadograđena i usklađena s Europskom normom (EN), razvijene su eDelivery PEPPOL pristupne točke te je započeta integracija jedinica lokalne i regionalne samouprave na navedenu platformu.


Cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom "eRačun za državu".


Projektom se želi postići daljnja transformacija javnog i državnog sektora za uvođenje digitalnih procedura u procese fakturiranja, kao i ostvarivanje svih ostalih prednosti koje donose elektroničko fakturiranje i korištenje eRačuna.


Projekt In-LoRe, čija je provedba započela 3. rujna 2018. godine i trajat će godinu dana, predstavlja najveći nacionalni projektni konzorcij koji za cilj ima osposobljavanje javne uprave za razmjenu eRačuna, kao i pripremu tijela javne uprave za njihove predostojeće obveze vezane uz primjenu eRačuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.021.025,23 €, od čega Europska komisija sufinancira 75% prihvatljivih troškova, odnosno 765.769 €.


Financijska agencija, u okviru provedbe projekta, osim uloge tehničkog integratora, također sudjeluje i u aktivnostima edukacije ključnih dionika te pruža administrativnu podršku nositelju projekta, Ministarstvu gospodarstva, poduzeništva i obrta.

 


Broj Ugovora: INEA/CEF/ICT/A2017/1557629
Oznaka projekta: 2017-HR-IA-0143