Još četiri društva iz koncerna Agrokor podnijela godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu u svrhu javne objave

U razdoblju od 12. listopada do 12. studenoga 2017., društva AGROKOR d.d. (OIB 05937759187), AGROKOR-TRGOVINA d.o.o. (OIB 40715974731), TISAK d.d. (OIB 75917721668) i VELPRO-CENTAR d.o.o. (OIB 46660800468), podnijela su godišnji financijski izvještaj i drugu propisanu dokumentaciju za 2016. godinu u svrhu javne objave.

14.11.2017.

Još četiri društva iz koncerna Agrokor podnijela godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu u svrhu javne objave

Osnovni financijski rezultati poslovanja navedenih društava objavljeni su i dostupni na Transparentno.hr, a dokumentacija je javno objavljena, ili će to uskoro biti, na RGFI – javna objava, i dostupna je bez naknade.

U zakonom propisanom roku ili po isteku toga roka, godišnji financijski izvještaj i drugu propisanu dokumentaciju za 2016. godinu u svrhu javne objave, podnijela su i neka druga društva iz sastava Koncerna Agrokor, čiji je popis u prilogu.

 

Tablica: Koncern Agrokor - predaja GFI-a za 2016.