Obavijest članovima Fonda hrvatskih branitelja (Fond HB)

Dividenda za 2019. godinu koja pripada članu Fonda, a koju član ne podigne do 31. prosinca 2020. godine, pretvorit će se u siječnju 2021. godine u dodatni udio/udjele u Fondu, sukladno Zakonu o fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

30.12.2020.

Obavijest članovima Fonda hrvatskih branitelja (Fond HB)

Zbog tehničke provedbe predmetne pretvorbe, od 1. siječnja 2021. godine, bit će onemogućena isplata dividende za 2019. godinu. 

Pretvorba nepodignute dividende u dodatne udjele izvršit će se po cijeni na prvi radni dan od nastupa blokade isplate nepodignutih dividendi, odnosno po cijeni od 4. siječnja 2021. godine, a o detaljima same provedbe Društvo će obavijestiti u najkraćem mogućem roku.

Zaprimanje zahtjeva za otkup udjela i isplata udjela iz Fonda obavljat će se nesmetano prema uobičajenoj proceduri.

Provedba rješenja o nasljeđivanju neće se moći vršiti tijekom siječnja sve do perioda tehničke pretvorbe nepodignute dividende o čemu će članovi Fonda biti pravovremeno obaviješteni.

Zahvaljujemo na razumijevanju.