Obavijest o prikazu broja uplatitelja jamčevine
05.05.2021.

Obavijest o prikazu broja uplatitelja jamčevine

Obavještavamo sve korisnike da je u Očevidniku nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku i servisu e-Dražba omogućen prikaz trenutačnog broja uplatitelja jamčevine za dražbe u kojima je poziv na sudjelovanje objavljen nakon 27.03.2021. godine, sukladno odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 28/21). Prikazani podatak je informativnog karaktera.