Obavijest o zaključenju Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 05/22
13.12.2022.

Obavijest o zaključenju Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 05/22

Financijska agencija je temeljem članka 23. Statuta Financijske agencije (Klasa: 010-00/09-03/2, Ur.broj: 01-9-3 od 25. studenog 2009. godine – pročišćeni tekst), Pravilnika o prodaji nekretnina u vlasništvu Financijske agencije (Klasa: 150-06/22-02/28, Ur.broj: 10-3-22-1 od 25. travnja 2022. g.) te Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina Fine Klasa: 150-06/22-06/7  Ur.br.:10-3-22-41 od 19. srpnja 2022. godine i Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina Fine Klasa: 150-06/22-06/7, Ur.br.:10-3-22-192 od 10. listopada 2022. godine objavila

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju
nekretnina u vlasništvu Financijske agencije
05/22

Obavještavamo Vas kako je Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 05/22 zaključen s datumom 12.12.2022.

Najpovoljniji ponuditelj za svaku pojedinu nekretninu će biti kontaktiran od strane FINE putem broja telefona i/ili e-mail adrese koju je naveo u svojoj ponudi.

Ponuditeljima čije ponude nisu izabrane kao najpovoljnije novčani polog se vraća (bez prava na zatezne kamate za razdoblje od uplate do trenutka povrata) u roku od 15 dana od dana objave ove Obavijesti o zaključenu Javnog poziva na broj računa IBAN, model i poziv na broj koji su naveli u svojoj ponudi.

Rezultate Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 05/22 možete provjeriti na LINKU.