Podaci o broju ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i potrošača 30. travnja 2023. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 30. travnja 2023. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 14.005 poslovnih subjekata, što je za 11 poslovnih subjekata ili 0,1% manje u odnosu na ožujak 2023. g. i 1.250 poslovnih subjekata ili 8,2% manje u odnosu na travanj 2022. godine

12.05.2023.

Podaci o broju ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i potrošača 30. travnja 2023. godine

Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 526,5 milijuna eura (glavnica), što je za 38,4 milijuna eura (7,9%) više u odnosu na ožujak 2023. godine, a 68,4 milijuna eura (11,5%) manje u odnosu na travanj 2022. g.

U Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. travnja 2023. g., evidentirano je 224.970 potrošača, što je za 0,9% manje nego u prethodnom mjesecu, a 5,5% manje nego prije godinu dana. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 2,37 milijardi eura (glavnica), što je za 0,5% više u odnosu na ožujak 2023., a 4,1% manje u odnosu na travanj 2022. godine.

Detaljniji podaci: 

Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata i potrošača