Podaci o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom

Objavljujemo brojčane podatke o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. rujna 2022. godine

12.10.2022.

Podaci o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom

Informacija sadrži zbirne podatke iz Fininog informacijskog sustava elektroničke javne dražbe za aktualni kvartal te ukupno od 1. siječnja 2015. godine (od stupanja na snagu odredbi Ovršnog zakona vezanih uz elektroničku javnu dražbu).

Informacija sadrži sljedeće podatke:

  • broj objavljenih pismena u aplikaciji Javna objava i broj predmeta prodaje objavljenih u Očevidniku nekretnina i pokretnina koji se prodaju u ovršnom postupku, 
  • broj završenih elektroničkih javnih dražbi prema statusu dražbe, 
  • broj elektroničkih javnih dražbi prema broju dražbe na kojoj je predmet prodaje prodan i prema vrsti postupka.

Podaci o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1.1.2015. do 30.9.2022.