Poduzetnicima izvoznicima omogućena prijava za novu mjeru

Na portalu MJERE je od 23.12.2020. godine, poduzetnicima izvoznicima omogućena prijava za novu mjeru "subvencioniranje premije osiguranja" koju provodi HBOR u ime i za račun Republike Hrvatske, kao jednu od mjera pomoći hrvatskom gospodarstvu.

24.12.2020.

Poduzetnicima izvoznicima omogućena prijava za novu mjeru

Program subvencioniranja premije osiguranja – COVID-19 mjera Republike Hrvatske pomoći gospodarstvu PSP/1-2020 Hrvatska banka za obnovu i razvitak provodi u okviru poslova osiguranja izvoza u ime i za račun Republike Hrvatske, kao jednu od mjera pomoći hrvatskom gospodarstvu uslijed poteškoća uzrokovanih COVID-19 pandemijom.

Subvencioniranje premije osiguranja čiji trošak snosi izvoznik omogućit će izvoznicima, kao korisnicima kredita za likvidnost koji su osigurani kroz niže navedene programe osiguranja koje provodi HBOR, u ime i za račun Republike Hrvatske, da nemaju ili da umanje trošak premije osiguranja ako ispune uvjete za subvencioniranje premije osiguranja. 

Subvencije se mogu dodijeliti za premije osiguranja po sljedećim programima osiguranja:

 

Više informacija o samoj mjeri, mogućnostima prijave dostupno je na web stranici Fine:  https://www.fina.hr/poziv-za-podnosenje-inicijalnih-zahtjeva-na-fina-portal-mjere