Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.1.2017.

Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. siječnja 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb.

17.03.2017.

Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.1.2017.

U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,8 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,3 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,8 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,0 %), a prema istom kriteriju slijede Bjelovarsko-bilogorska (13,4 %), Virovitičko-podravska (13,3 %) te Zagrebačka i Osječko-baranjska županija (12,3 %).

 

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.1.2017.