Pregled stanja blokade građana prema rodnom kriteriju - 31.3.2017.

Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 31. ožujka 2017. godine, u blokadi je bilo 330 762 građana.

29.05.2017.

Pregled stanja blokade građana prema rodnom kriteriju - 31.3.2017.

Ukupan dug građana iz osnova iznosio je 41,99 milijarde kuna. Analiza građana čiji su računi blokirani zbog dospjelih neizvršenim osnova za plaćanje, prema rodnom kriteriju, pokazala je da je u apsolutnom broju najviše muškaraca, 206 443 (udio u ukupnom broju blokiranih građana 62 %), dok je žena 124 319 (udio od u ukupnom broju blokiranih građana 38 %). Od 41,99 milijarde duga na muškarce se odnosi 30,88 milijardi kuna (udio 74 %), a na žene preostalih 11,10 milijardi kuna (udio 26 %). Promatrano na razini županija prema broju blokiranih građana najveći udio muškaraca je u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj (66 %), a najmanji u Koprivničko-križevačkoj županiji, a shodno tome, najveći udio žena u blokiranim građanima je u Koprivničko-križevačkoj županiji (41 %), a najmanji u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj.

Prema nominalnoj visini duga, najzaduženiji su muškarci u Gradu Zagrebu (9 milijardi kuna), a najmanje zaduženi muškarci u Ličko-senjskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju blokirani građani – muškarci u Zadarskoj županiji (82 %). Prema nominalnoj visini duga najzaduženije su žene, stanovnice Grada Zagreba (3,01 milijardi kuna), a najmanje zadužene žene u Požeško-slavonskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju žene u Međimurskoj županiji (50 %). U odnosu na stanje od 31. ožujka 2016. godine, udio muškaraca u ukupnom broju blokiranih građana jednak je (62 %), a u  iznosu ukupnog duga veći je za 2,0 %.

 

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana po rodnom kriteriju na razini županija na dan 31.3.2017.