Pregled stanja blokade građana prema rodnom kriteriju – stanje 31.12.2016.

Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 31. prosinca 2016. godine u blokadi je bilo 327 176 građana.

10.03.2017.

Pregled stanja blokade građana prema rodnom kriteriju – stanje 31.12.2016.

Ukupan dug građana iz osnova iznosio je 41,23 milijarde kuna. Analiza građana, prema rodnom kriteriju, čiji su računi blokirani zbog dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, pokazala je da je u apsolutnom broju najviše muškaraca, 203 862 (udio u ukupnom broju blokiranih građana 62 %), dok je žena 123 314 (udio od u ukupnom broju blokiranih građana 38 %). Od 41,23 milijarde duga na muškarce se odnosi 30,32 milijardi kuna (udio 74 %), a na žene preostalih 10,91 milijardi kuna (udio 26 %).Promatrano na razini županija, prema broju blokiranih građana najveći udio muškaraca je u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj (66 %), a najmanji u Koprivničko-križevačkoj županiji, a shodno tome najveći udio žena u blokiranim građanima je u Koprivničko-križevačkoj županiji (41 %), a najmanji u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj.

Prema nominalnoj visini duga, najzaduženiji su muškarci u Gradu Zagrebu (9 milijardi kuna), a najmanje zaduženi muškarci u Ličko-senjskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju blokirani građani – muškarci u Zadarskoj županiji (82 %). Prema nominalnoj visini duga, najzaduženije su žene stanovnice Grada Zagreba (2,9 milijardi kuna), a najmanje zadužene žene u Požeško-slavonskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju žene u Međimurskoj županiji (50 %). U odnosu na stanje od 30. rujna 2016. godine, udio muškaraca u ukupnom broju blokiranih građana te u iznosu duga veći je za 1,0 %.

 

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana po rodnom kriteriju na razini županija na dan 31.12.2016.