Pregled zbirnih podataka iz sustava predstečajnih nagodbi

U cilju što kvalitetnijeg informiranja javnosti o provođenju postupaka predstečajnih nagodbi, ovdje možete pratiti zbirne statističke podatke iz Fininog informacijskog sustava predstečajnih nagodbi.

25.10.2021.

Pregled zbirnih podataka iz sustava predstečajnih nagodbi

Pregled sadrži kumulativne podatke za razdoblje od 1.10.2012. godine, kada je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/2012) stupio na snagu, do datuma navedenog u samom izvješću.

Izvješće sadrži pregled ukupnog stanja po sljedećim kategorijama:

  • zbirni pregled predmeta prema iznosu prijavljenih obveza,
  • zbirni pregled predmeta za koje je prihvaćen plan financijskog restrukturiranja ili sklopljena nagodba,
  • zbirni pregled riješenih predmeta i predmeta u radu s postotnim udjelima,
  • zbirni pregled broja predmeta za koje je sklopljena nagodba na trgovačkim sudovima,
  • zbirni pregled broja predmeta prema području djelatnosti,
  • zbirni pregled broja predmeta prema županijama.

Pregled zbirnih podataka iz sustava predstečajnih nagodbi za razdoblje od 1.10.2012. do 25.10.2021.