Rokovi predaje financijskih izvještaja

U Narodnim novinama br. 22, objavljen je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima.

24.02.2022.

Rokovi predaje financijskih izvještaja

Navedeno znači da su obveznici primjene Zakona o računovodstvu (NN br. 178/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20 – dalje u tekstu: Zakon) godišnje financijske izvještaja za 2021. godinu dužni dostaviti Financijskoj agenciji u rokovima propisanim Zakonom, i to: za  statističke i druge potrebe do 30. travnja 2022. godine, za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine te konsolidirane godišnje financijske izvještaje za javnu objavu u roku od devet mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine.