Zamjena kuna u euro za građane

Cijelu 2023. godinu građani će u svim poslovnicama Fine moći zamijeniti novčanice i kovanice kune za euro, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH

02.01.2023.

Zamjena kuna u euro za građane

Zamjena kuna u euro se obavlja bez naknade, osim kada se radi o više od 100 novčanica ili 100 kovanica kune u jednoj transakciji. Naknada se zaračunava za količinu koja prelazi navedeno ograničenje, prema Cjeniku Fine, u iznosu od 0,01 EUR (0,08 HRK) po komadu novčanice/kovanice. 

Eurokovanice se izdaju u osam različitih apoena: 2 i 1 euro te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 cent. Imaju zajedničku europsku stranu i nacionalnu stranu svojstvenu državi članici Eurosustava. 

Novčanice eura su u apoenima: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura.

Želite li preračunati kune u euro uz fiksni tečaj konverzije možete to učiniti i na našem kalkulatoru