Arhiviranje putem web aplikacije FINA e-Arhiv

Omogućava arhiviranje svih oblika poslovnih dokumenata, nastalih u materijalnom ili digitalnom obliku.

Pogodno je za korisnike koji žele arhivirati na jednostavan način kroz praktično sučelje web aplikacije, bez potrebe za integracijom.

Za korištenje servisa FINA e-Arhiv putem web aplikacije potrebni su vam Finini poslovni certifikati* na FINA e-kartici, USB tokenu ili CoBranded kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji te pristup internetu

 

Rad sa web aplikacijom FINA e-Arhiv

Rad s web aplikacijom FINA e-Arhiv

 

 

*Korisnici servisa FINA e-Račun i e-Račun za državu mogu koristiti isti digitalni certifikat na kripto uređaju (Fina e-kartici/USB tokenu), nije potrebno izdavanje novog.

 

Izdavanje poslovnog certifikata na kripto uređaju* i pristup web aplikaciji FINA e-Arhiv
 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju:
   

  Pristupnica za servis FINA e-Arhiv
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata 
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte 
  (Pripremite 3 primjerka)
   

  Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik certifikata?
  Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:
  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
  + Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  + Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.


  Ako imate više poslovnih jedinica koje će koristiti servis FINA e-Arhiv, popunite i ovaj dokument:
  Pristupnica za registraciju poslovnog subjekta sa poslovnim jedinicama na servis FINA e-Arhiv
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako želite koristiti servis FINA e-Arhiv u ime i za račun drugog poslovnog subjekta popunite i ovaj dokument:
  Punomoć za korištenje servisa FINA e-Arhiv**
  + Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju u najbližu poslovnicu Fine

  Vlastoručno potpisanu dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno.

 3. Preuzmite USB kripto uređaj

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, kripto uređaj ćete preuzeti u Registracijskom uredu Fine. Kripto uređaj preuzimate osobno, pri čemu se obavlja fizička identifikacija, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica).
 4. Aktivirajte uređaj i preuzmite certifikate

  Nakon što preuzmete kripto uređaj u našoj poslovnici, e-poštom ćemo vam proslijediti autorizacijski kod za aktivaciju kripto uređaja i preuzimanje certifikata te uputu o načinu preuzimanja certifikata.

  Na ovom koraku važno je detaljno slijediti upute za instalaciju kripto uređaja i aktivaciju certifikata kako biste uspješno pristupili web aplikaciji.
  Upute su dostupne ovdje.

  E-poštom ćete također zaprimiti i obavijest o provedenoj registraciji na servis FINA e-Arhiv.
 5. Pristupite web aplikaciji FINA e-Arhiv

  Kada završite proces prema uputama za pokretanje i aktivaciju USB kripto uređaja, možete početi koristiti servis FINA e-Arhiv kojem ćete pristupati putem web aplikacije FINA e-Arhiv.

 

 *Korisnici servisa FINA e-Račun i e-Račun za državu mogu koristiti isti digitalni certifikat na kripto uređaju (Fina e-kartici/USB tokenu), nije potrebno izdavanje novog.

** Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćenika i Opunomoćitelja. 

Pristup web aplikaciji FINA e-Arhiv postojećim certifikatom*

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju:
   

  Pristupnica za servis FINA e-Arhiv
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako imate više poslovnih jedinica koje će koristiti servis FINA e-Arhiv, popunite i ovaj dokument:
  Pristupnica za registraciju poslovnog subjekta sa poslovnim jedinicama na servis FINA e-Arhiv
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako želite koristiti servis FINA e-Arhiv u ime i za račun drugog poslovnog subjekta popunite i ovaj dokument:
  Punomoć za korištenje servisa FINA e-Arhiv**
  + Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju u najbližu poslovnicu Fine
   
 3. Obavijest o registraciji stiže vam na adresu e-pošte

  Nakon što predate dokumentaciju, e-poštom ćemo vas obavijestiti o provedenoj registraciji na servis FINA e-Arhiv.
 4. Možete započeti koristiti FINA e-Arhiv web aplikaciju

  Kada dobijete e-poštu s potvrdom aktivacije, moći ćete početi koristiti uslugu FINA e-Arhiv kojoj ćete pristupati preko web aplikacije FINA e-Arhiv.

 

*Korisnici servisa FINA e-Račun i e-Račun za državu mogu koristiti isti digitalni certifikat na kripto uređaju (Fina e-kartici/USB tokenu), nije potrebno izdavanje novog.

**Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćenika i Opunomoćitelja.