Arhiviranje putem web aplikacije FINA e-Arhiv za fizičke osobe / građane

Omogućava arhiviranje svih oblika dokumenata, nastalih u materijalnom ili digitalnom obliku.

Čitav postupak pohrane, klasifikacije pretrage dokumenata, upravljanja hijerarhijskom strukturom za pohranu (organizacija dokumenata kroz spremnike i direktorije) vrši se putem Finine web aplikacije FINA e-Arhiv.

Za korištenje servisa FINA e-Arhiv putem web aplikacije potreban vam je Finin osobni certifikat te pristup internetu

Ovisni o tome imate li već digitalni certifikat ili nemate slijedite sljedeće korake za pristup i korištenje web aplikacije FINA e-Arhiv:

>> Nemate digitalni certifikat

>> Imate digitalni certifikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdavanje osobnog certifikata na kripto uređaju i pristup web aplikaciji FINA e-Arhiv
 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju:
   

  Pristupnica za registraciju fizičke osobe na servis FINA e-Arhiv
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe/građane
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za fizičke osobe/građane
  (Pripremite 2 primjerka)

 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju u najbližu poslovnicu Fine

  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
  Vlastoručno potpisanu dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno.

 3. Preuzmite USB kripto uređaj

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, kripto uređaj ćete preuzeti u Registracijskom uredu Fine. Kripto uređaj preuzimate osobno, pri čemu se obavlja fizička identifikacija, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica).
 4. Aktivirajte uređaj i preuzmite certifikate

  Nakon što preuzmete kripto uređaj u našoj poslovnici, e-poštom ćemo vam proslijediti autorizacijski kod za aktivaciju kripto uređaja i preuzimanje certifikata te uputu o načinu preuzimanja certifikata.

  Na ovom koraku važno je detaljno slijediti upute za instalaciju kripto uređaja i aktivaciju certifikata kako biste uspješno pristupili web aplikaciji.
  Upute su dostupne ovdje.

  E-poštom ćete također zaprimiti i obavijest o provedenoj registraciji na servis FINA e-Arhiv.
 5. Pristupite web aplikaciji FINA e-Arhiv

  Kada završite proces prema uputama za pokretanje i aktivaciju USB kripto uređaja, možete početi koristiti servis FINA e-Arhiv kojem ćete pristupati putem web aplikacije FINA e-Arhiv.

Pristup web aplikaciji FINA e-Arhiv postojećim certifikatom

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju:
   

  Pristupnica za registraciju fizičke osobe na servis FINA e-Arhiv
  (Pripremite 1 primjerak)

 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju u najbližu poslovnicu Fine

  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
 3. Obavijest o registraciji stiže vam na adresu e-pošte

  Nakon što predate dokumentaciju, e-poštom ćemo vas obavijestiti o provedenoj registraciji na servis FINA e-Arhiv.
 4. Možete započeti koristiti FINA e-Arhiv web aplikaciju

  Kada dobijete e-poštu s potvrdom aktivacije, moći ćete početi koristiti uslugu FINA e-Arhiv kojoj ćete pristupati preko web aplikacije FINA e-Arhiv.