Automatska razmjena računa kroz računovodstveni sustav (ERP) - web servis

Ovakav način razmjene računa podrazumijeva potpunu automatizaciju slanja i primanja računa iz vašeg računovodstvenog sustava (ERP-a) kroz servis Fina e-Račun. To drugim riječima znači da će svi računi koje unesete u svoj računovodstveni sustav automatski kroz servis Fina e-Račun biti poslani primatelju, a računi koje primite kroz servis Fina e-Račun bit će automatski učitani u vaš računovodstveni ili neki drugi sustav putem kojeg preuzimate račune.

Preduvjeti za korištenje

Razmjena računa putem web servisa zahtijeva prilagodbu postojećeg ERP-a vaše tvrtke te integraciju s Fina e-Računom.

Način razmjene između Fine i Izdavatelja/primatelja računa izveden je iz dosadašnjih najboljih praksi, koje osiguravaju sigurnu isporuku i zadovoljavanje određene razine sigurnosti, odnosno zaštite prijenosa i kontrole nepovredivosti sadržaja.

Da biste račune mogli razmjenjivati direktno iz svog ERP-a kroz Fina e-Račun, morate osigurati sljedeće:

  • SOAP web servis (asinkroni način) ili SOAP klijenta (sinkroni način) za razmjenu podataka na temelju Finine tehničke dokumentacije
  • aplikacijski certifikat za potpisivanje računa koje šaljete te za autentikaciju Fina e-Računu
  • poslužiteljski certifikat (SSL) za uspostavu sigurne veze za asinkroni način razmjene računa
  • obaviti razmjenu informacija za mrežna produkcijska podešavanja s obje strane (Fina i korisnik).

Tehničku prilagodbu vašeg ERP-a ili nekog drugog sustava obavljate sami odnosno tvrtka koja se bavi izradom i održavanjem vašeg sustava (sistem integrator). 

Fina će vama ili tvrtki koja će vršiti sistemsku integraciju vašeg sustava i Fina e-Računa osigurati detaljnu tehničku specifikaciju za razmjenu podataka.

Tehnička dokumentacija za spajanje putem sinkronih web servisa (stari način razmjene)
Tehnička dokumentacija za spajanje putem asinkronih web servisa (stari način razmjene)

Servis e-Račun prilagođen je prema europskoj normi za e-račun EN 16931 sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.

Tehnička dokumentacija za spajanje putem web servisa sukladno EN 16931 (novi način razmjene)

Tehnička specifikacija web servis sustava e-Račun za poslovne subjekte s asinkronom obradom sukladno EN 16931

Tehnička specifikacija web servis sustava e-Račun za poslovne subjekte sa sinkronom obradom sukladno EN 16931

Technical specifications Invoicing using web services according to EN 16931