Integracija vašeg računovodstvenog programa sa servisom FINA e-Račun

Povezivanjem vašeg računovodstvenog programa s FINA e-Računom omogućena je automatizirana razmjena većeg broja dokumenata.

Ako e-račune želite razmjenjivati direktno iz svog računovodstvenog programa, možete napraviti integraciju svog programskog rješenja s web servisom FINA e-Račun kako biste imali mogućnosti direktnog slanja i zaprimanja e-računa.

Na ovaj način će svi računi koje unesete u svoj računovodstveni program biti direktno poslani primatelju putem servisa FINA e-Račun, a e-računi koje primite putem servisa FINA e-Račun automatski će biti učitani u vaš računovodstveni program.
 

Za razmjenu e-računa direktno iz računovodstvenog programa potrebno je:
 1. napraviti prilagodbu računovodstvenog programa i integraciju s web servisom FINA e-Račun,
 2. provjeriti sa svojim integratorom potrebu za poslužiteljskim certifikatom (SSL),
 3. imati aplikacijski certifikat koji služi za autentikaciju i potpisivanje e-računa,
 4. registrirati se na servis FINA e-Račun aplikacijskim certifikatom.
Tehničku prilagodbu vašeg računovodstvenog programa obavljate sami odnosno tvrtka koja se bavi izradom i održavanjem vašeg programa (sistem integrator). 
 
Integraciju računovodstvenog programa s web servisom FINA e-Račun provodi dobavljač programa, a Fina osigurava besplatnu podršku koja podrazumijeva dostupnu tehničku dokumentaciju, konzultacije i testiranja. 
 
S dobavljačem računovodstvenog programa možete provjeriti je li već napravio integraciju s web servisom FINA e-Račun. U tom slučaju jedino što je potrebno s vaše strane je posjedovati aplikacijski certifikat i izvršiti postupak registracije.

Slanje e-računa neregistriranim korisnicima

Korisnici servisa FINA e-Račun imaju mogućnost slanja računa na adresu e-pošte primateljima koji nisu obveznici javne nabave te nisu registrirani za zaprimanje e-računa niti na jednom servisu.


Za ovaj način slanja računa dovoljno je da registrirani korisnik servisa FINA e-Račun zna adresu e-pošte neregistriranog primatelja i samostalno pribavi suglasnost primatelja o zaprimanju e-računa u elektroničkom obliku. Primatelju se šalje obavijest u kojoj je jedinstveni link pomoću kojeg preuzima e-račun. 

Prava i obveze korisnika i Fine detaljno su opisani u Općim uvjetima korištenja servisa FINA e-Račun.

Povezivanje računovodstvenog programa sa servisom FINA e-Račun i testiranje na demo okolini

 1. Povezivanje računovodstvenog programa sa servisom FINA e-Račun

  Integraciju programskog rješenja s web servisom FINA e-Račun moguće je izvršiti uz pomoć Fininog integracijskog modula ili na temelju tehničke specifikacije dostupne na hrvatskom i engleskom jeziku.

  Integracija uz pomoć integracijskog modula
  S ciljem jednostavnije integracije sa servisom FINA e-Račun, Fina je izradila integracijski modul čija je svrha olakšati potpisivanje poruke i samu integraciju Fininih korisnika s Fininim web servisom.
  Integracijski modul je besplatan i možete ga zatražiti dostavom  Zahtjeva za integracijski modul.

  Integracijski modul:
  - pokreće sam korisnik,
  - korisnik prema modulu šalje REST zahtjev,
  - modul kreira SOAP poruku s UBL računom,
  - modul potpisuje račun i poruku certifikatom korisnika te
  - šalje prema web servisu Fine.

  Podaci koji se šalju u REST zahtjevu su u JSON formatu, dok sam dokument koji se šalje može biti u XML ili JSON formatu, ovisno o preferencijama korisnika.

  Zahtjev je potrebno poslati na adresu e-pošte eracun.itpodrska@fina.hr ili dostaviti u bilo koju poslovnicu Fine.
  Integracija na temelju tehničke specifikacije
  Integraciju razmjene e-računa prema EU normi možete izvršiti i sami prema tehničkoj specifikaciji, ovisno o vrsti razmjene podataka:
  Tehnička specifikacija slanja računa web servisom za poslovne korisnike PKI metodom sukladno EN 16931
  Technical specifications - Invoicing for web services for business users using the PKI method - European standards
  Tehnička specifikacija – razmjena podataka web servisima sinkronom* obradom
  Technical specification - web service for e-invoice for business users with synchronized processing - European standards
  Tehnička specifikacija – razmjena podataka web servisima asinkronom** obradom
  Technical specification - Web service for e-Invoice for business users with asynchronous processing - European standard
  Specifikacija osnovne upotrebe e-računa (UBL 2.1.)

  Integraciju prema staroj specifikaciji razmjene računa vršite po ovim dokumentima:
  Tehnička specifikacija za spajanje putem sinkronih web servisa - Slanje računa (stari način razmjene)
  Tehnička specifikacija za spajanje putem asinkronih web servisa (stari način razmjene)
  Tehnička specifikacija za spajanje putem sinkronih web servisa - Zaprimanje i ostale metode (stari način razmjene)
 2. Testiranje u demo okolini servisa FINA e-Račun

  Nakon prilagodbe računovodstvenog programa, slijedi testiranje u demo okolini servisa FINA e-Račun. Kako biste započeli s testiranjem, potrebno je registrirati se na demo okolinu servisa. 

  Ako već posjedujete demo certifikat, možete ga koristiti i za potrebe testiranja u demo okolini.

  Za registraciju na demo okolinu servisa potrebno je popuniti sljedeću dokumentaciju:
  Pristupnicu za internetski servis FINA e-Račun za poslovne subjekte - na pristupnici ručno nadopisati "Demo"
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje Fina Demo certifikata za aplikaciju
  + Priložiti presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje Fina Demo certifikata za poslužitelj***
  (Pripremite 1 primjerak)

  Za registraciju na demo okolinu dovoljno je dostaviti kopiju potpisane dokumentacije na adresu e-pošte eracun.itpodrska@fina.hr ili ju možete dostaviti u najbližu poslovnicu Fine
 3. Registracija za početak rada sa servisom FINA e-Račun direktno iz računovodstvenog programa

  Nakon testiranja u demo okolini potrebno je izvršiti registraciju na servis FINA e-Račun za direktan rad iz računovodstvenog programa.

  Više informacija o registraciji na servis možete pronaći ovdje.

 

*Sinkrona obrada podrazumijeva zaprimanje metodom dohvata e-računa preko web servisa na strani Fine.

**Asinkrona obrada podrazumijeva slanje e-računa prema web servisu koji se nalazi na strani vašeg programskog rješenja.

***Ispunjavate u slučaju korištenja web servisa s asinkronom obradom poruke (slanje e-računa prema web servisu na strani vašeg programskog rješenja).

Izdavanje aplikacijskog certifikata i pristup servisu FINA e-Račun direktno iz vašeg računovodstvenog programa

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju:
   

  Pristupnica za internetski servis FINA e-Račun za poslovne subjekte
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje aplikacijskog certifikata za FINA e-Račun i e-Račun za državu
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - Aplikacijski certifikat - osobna predaja dokumenata
  (Pripremite 2 primjerka ako dokumentaciju predajete osobno u poslovnicu Fine)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - Aplikacijski certifikat - online predaja dokumenata
  (Pripremite 2 primjerka ako dokumentaciju predajete online)


  U slučaju integracije putem web servisa s asinkronom obradom poruke (slanje e-računa prema web servisu na strani vašeg sustava) preduvjet je poslužiteljski certifikat izdan od strane Fine ili drugog povjerljivog izdavatelja certifikata*. Potrebno je popuniti: 
  Zahtjev za izdavanje poslužiteljskog certifikata (SSL) za FINA e-Račun i e-Račun za državu
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - Certifikat za autentikaciju mrežnih stranica
  (Pripremite 2 primjerka)

  Potrebu za izdavanjem poslužiteljskog certifikata možete provjeriti sa svojim integratorom.

  Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik digitalnih certifikata?
  Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:
  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
  + Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  + Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.


  Ako imate više poslovnih jedinica koje će samostalno razmjenjivati e-račune, popunite i ovaj dokument:
  Pristupnica za registraciju poslovnog subjekta sa poslovnim jedinicama na servis FINA e-Račun za poslovne subjekte.
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako želite koristiti servis FINA e-Račun u ime i za račun drugog poslovnog subjekta te jedne ili više poslovnih jedinica koje se nalaze u sustavu drugoga poslovnog subjekta, popunite i ovaj dokument:
  Punomoć za korištenje servisa FINA e-Račun za poslovne subjekte**
  + Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
   
 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
  Vlastoručno potpisanu dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno (ako posjedujete certifikat istu nije potrebno predavati).

  Online - digitalno potpisana dokumentacija >>Predajte ovdje
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Više informacija

 

*Ako za spajanje na produkcijski sustav koristite poslužiteljski certifikat nekog drugog izdavatelja, certifikat mora imati naveden točan i provjeren naziv poslovnog subjekta kojem je izdan te mora zadovoljiti zahtjeve navedene u dokumentu "Baseline Requirements Certificate Policy for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates" kojeg izdaje CA/Browser Forum, ili zahtjeve više razine (kao npr. zahtjeve propisane za EV certifikat).

**Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćenika i Opunomoćitelja. Opunomoćenik na predanoj Pristupnici za internetski servis FINA e-Račun treba označiti pravo korisnika "pravo u ime drugog poslovnog subjekta", kako bi se istome mogla dodijeliti Punomoć za rad u servisu FINA e-Račun u ime drugog poslovnog subjekta.