Integracija vašeg poslovnog sustava s web servisom FINA e-Arhiv

Potpuna automatizacija arhiviranja direktno iz poslovnog sustava te pohrana određene arhivske
građe iz e-servisa.

Želite li arhivirati i koristiti sve funkcionalnosti servisa e-Arhiva direktno iz vašeg poslovnog sustava, možete napraviti integraciju svog poslovnog sustava s web servisom FINA e-Arhiv kako biste imali mogućnosti automatskog arhiviranja i ostalih funkcionalnosti koje pruža servis e-Arhiv.

Za automatsko arhiviranje direktno iz poslovnog sustava potrebno je:

 1. napraviti prilagodbu poslovnog sustava i integraciju s web servisom FINA e-Arhiv,
 2. imati certifikat* Fine čije je korištenje opisano u Tehničkoj specifikaciji,
 3. registrirati se na servis FINA e-Arhiv.
Tehničku prilagodbu i integraciju vašeg poslovnog sustava sa sustavom FINA e-Arhiv obavljate sami, odnosno tvrtka koja se bavi izradom i održavanjem vašeg sustava (sistem integrator). U svakom koraku integracije i prilagodbe Fina osigurava besplatnu tehničku podršku koja podrazumijeva dostupnu tehničku dokumentaciju, konzultacije i testiranja.

 

*Korisnici servisa FINA e-Račun i e-Račun za državu mogu koristiti isti aplikacijski certifikat, nije potrebno izdavanje novog.

 

 

 

Povezivanje poslovnog sustava sa servisom FINA e-Arhiv i testiranje na demo okolini

 1. Integracija poslovnog sustava sa servisom FINA e-Arhiv

  Integraciju programskog rješenja s web servisom FINA e-Arhiv moguće je izvršiti uz pomoć tehničke specifikacije.

  Tehnička specifikacija za FINA e-Arhiv web servisi 
 2. Testiranje u demo okolini servisa FINA e-Arhiv

  Nakon prilagodbe poslovnog sustava, slijedi testiranje u demo okolini servisa FINA e-Arhiv. Kako biste započeli s testiranjem, potrebno je registrirati se na demo okolinu servisa. 

  Ako već posjedujete demo aplikacijski certifikat, možete ga koristiti i za potrebe testiranja u demo okolini.

  Za registraciju na demo okolinu servisa potrebno je popuniti sljedeću dokumentaciju:
  Pristupnicu za servis FINA e-Arhiv - na pristupnici ručno nadopisati "Demo"
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje Fina Demo certifikata za aplikaciju
  + Priložiti presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)

  Za registraciju na demo okolinu dovoljno je dostaviti kopiju potpisane dokumentacije na adresu e-pošte eracun.itpodrska@fina.hr ili ju možete dostaviti u najbližu poslovnicu Fine
 3. Registracija za početak rada sa servisom FINA e-Arhiv direktno iz poslovnog sustava

  Nakon testiranja u demo okolini potrebno je izvršiti registraciju na servis FINA e-Arhiv za direktan rad iz poslovnog sustava.

  Više informacija o registraciji na servis možete pronaći ovdje.

Izdavanje aplikacijskog certifikata* i pristup servisu FINA e-Arhiv direktno iz vašeg internog poslovnog sustava

 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju:
   

  Pristupnica za servis FINA e-Arhiv
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje certifikata za aplikaciju
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - Aplikacijski certifikat
  (Pripremite 2 primjerka)


  Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik digitalnih certifikata?
  Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:
  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
  + Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  + Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.


  Ako imate više poslovnih jedinica koje će koristiti servis FINA e-Arhiv, popunite i ovaj dokument:
  Pristupnica za registraciju poslovnog subjekta sa poslovnim jedinicama na servis FINA e-Arhiv
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako želite koristiti servis FINA e-Arhiv u ime i za račun drugog poslovnog subjekta popunite i ovaj dokument:
  Punomoć za korištenje servisa FINA e-Arhiv**
  + Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
  Vlastoručno potpisanu dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno (ako posjedujete certifikat istu nije potrebno predavati).
 

*Korisnici servisa FINA e-Račun i e-Račun za državu mogu koristiti isti aplikacijski certifikat, nije potrebno izdavanje novog.

**Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćenika i Opunomoćitelja.