Integracija vašeg poslovnog sustava s web servisa FINA e-Arhiv

Pogodno je za veće korisnike koji žele potpunu automatizaciju arhiviranja direktno iz poslovnog sustava ili za pohranu čuvanja određene arhivske građe iz nekog e-servisa.

Izdavanje aplikacijskog certifikata i pristup servisu FINA e-Arhiv direktno iz vašeg internog poslovnog sustava

 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju:
   

  Pristupnica za servis FINA e-Arhiv
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje certifikata za aplikaciju
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - Aplikacijski certifikat
  (Pripremite 2 primjerka)


  Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik digitalnih certifikata?
  Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:
  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
  + Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  + Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.


  Ako želite koristiti servis FINA e-Arhiv u ime i za račun drugog poslovnog subjekta popunite i ovaj dokument:
  Punomoć za korištenje servisa FINA e-Arhiv*
  + Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)

 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije
  Vlastoručno potpisanu dokumentaciju za ishođenje certifikata potrebno je predati osobno (ako posjedujete certifikat istu nije potrebno predavati).

  Online - digitalno potpisana dokumentacija >>Predajte ovdje
  Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu. Više informacija
Integraciju računovodstvenog programa s web servisom FINA e-Arhiv provodi dobavljač programa, a Fina osigurava besplatnu podršku koja podrazumijeva dostupnu tehničku dokumentaciju, konzultacije i testiranja.

*Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćenika i Opunomoćitelja.