BON-1

Sadrži podatke o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja.

Što sadrži BON-1 informacija?

Informacija o bonitetu BON-1 sadrži opće podatke o poduzetniku, podatke i pokazatelje o njegovu poslovanju u protekle dvije godine, kretanje broja zaposlenih i njihove prosječne plaće, stanje novčanih sredstava tijekom protekle godine, rang tvrtke u razredu, tj. u odnosnoj djelatnosti te objašnjenja navedenih pokazatelja.

Napomena: od 2013. godine ne prikupljaju se i ne obrađuju tromjesečni statistički izvještaji poduzetnika na obrascima TSI-POD, TSI-BAN i TSI-OS-RE.

Da bi BON-1 obrazac sadržavao i kvartalne podatke o poslovanju, poduzetnicima preporučujemo da kvartalni izvještaj sastave i predaju na obrascu TI-POD. Svi zainteresirani poduzetnici mogu Fini predati kvartalne podatke koristeći obrazac TI-POD koji je sadržajno identičan obrascu TSI-POD. Taj izvještaj dostavlja se kao i dosad: u najbližu Fininu poslovnicu ili putem internetske aplikacije, besplatne za korisnike i bez dodatnih ili skrivenih troškova.

Poduzetnicima koji ne dostave te podatke, bonitetna informacija BON-1 izdavat će se bez njih, samo s podacima koji se nalaze u godišnjem financijskom izvještaju.

Kada se BON-1 informacija ažurira?

BON-1 informaciju ažuriramo krajem svibnja, prema podacima iz godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za prethodnu godinu, a po isteku svakog pojedinog kvartala za one poduzetnike koji su podnijeli tromjesečni izvještaj u svrhu uključivanja u bonitetnu informaciju.

BON-1 informacija ažurira se ponedjeljkom, srijedom i petkom, a ažurirana informacija dostupna je sljedećeg radnog dana, nakon ažuriranja.

Popis tražitelja informacije BON-1

Popis sadrži podatke o tražiteljima koji su u određenom vremenskom razdoblju zatražili bonitetnu informaciju koja se odnosi na vašu tvrtku (naziv/tvrtku i MB ako se radi o poslovnom subjektu, odnosno ime i prezime ako se radi o građaninu te datum izdavanja BON-1 informacije). Popis je dostupan u našim poslovnim jedinicama i putem Fininog servisa WEB-BON.

Objašnjenja pokazatelja poslovanja iz informacije o bonitetu BON-1

Sadrže objašnjenja nekih pokazatelja iz izvještaja, a možete ih preuzeti na ovim stranicama („Dokumenti“) ili u Fininim poslovnicama (bez naknade).

Provjera vjerodostojnosti izdane bonitetne informacije

Ovu potvrdu izdajemo u svrhu provjere vjerodostojnosti prije izdanog izvještaja BON-1 i ne može se koristiti u druge svrhe.

Potvrde o razlozima neizdavanja bonitetne informacije

Izdaju se na zahtjev ako iz određenih razloga ne možemo izraditi bonitetnu informaciju (primjerice, za poduzetnike koji su tek počeli poslovati).

BON-1 na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku možete zatražiti i preuzeti:

 

Bonitetne informacije izdaju se temeljem pisanog zahtjeva.

 

*Napomena: Informacija o bonitetu BON-1 preuzeta preko WEB-BON servisa elektronička je isprava potpisana elektroničkim potpisom i ima istovjetnu pravnu snagu ispravama na papiru ako se njihova upotreba i promet provode sukladno odredbama Zakona o elektroničkoj ispravi (NN 150/05, u daljnjem tekstu Zakon).

To, između ostaloga, znači da se elektronički BON-1 može koristiti u pravnom prometu samo ako je prezentiran u elektroničkom obliku na nekome od elektroničkih medija: CD/USB stick/disketa, ako je dostavljen e-poštom i slično.

Prema Zakonu, svaka fizička i pravna osoba samostalno i izričito odlučuje o prihvaćanju upotrebe i prometa elektroničkih isprava za svoje potrebe. Stoga preporučujemo da provjerite prihvaća li poslovni subjekt kojem šaljete BON-1 upotrebu i promet elektroničkih isprava.

Važno: elektronički BON-1 ispisan na papiru pomoću pisača nije elektronički BON-1 niti BON-1 u papirnatom obliku. To znači da elektronički BON-1 ispisan na papiru pomoću pisača nema pravnu snagu elektroničke isprave niti isprave na papiru.

Fina ne ovjerava ispis elektroničkih isprava BON-1 koje su ispisane na pisaču. Korištenje servisa WEB-BON ostvaruje se na temelju ispunjene pristupnice i dokumentacije za izdavanje FINA e-kartice/USB tokena. Servis je namijenjen poslovnim subjektima i građanima. Više o korištenju servisa i mogućnostima prijave saznajte OVDJE.

BON-1*

 

 

Informacije o bonitetu (BON-1)

- 1 izdani primjerak

primjerak

292,00

Informacije o bonitetu (BON-1)

- drugi i svaki sljedeći istovjetni primjerak

primjerak

112,00

Informacije o bonitetu (BON-1)

- drugi i svaki sljedeći različit primjerak

primjerak

252,00

informacija o bonitetu (BON-1) putem interneta

primjerak

218,00

Provjera vjerodostojnosti izdane informacije na tražiteljev zahtjev

primjerak/potvrda

81,00

Potvrda o razlozima neizdavanja informacije

primjerak/potvrda

81,00

Informacije o tražiteljima za određenog poslovnog subjekta

primjerak

27,00

* Cijene su izražene u kunama. PDV je uključen u cijenu. Naknada se naplaćuje unaprijed ili u skladu s ugovorom.

BON-1 možete zatražiti na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku po istim cijenama.