Izvještaj BON-1/S sadrži bonitetne informacije na hrvatskome jeziku koje se odnose na određenog poslovnog subjekta iz Slovenije.

Podaci su prezentirani na 5 obrazaca koji čine jedinstvenu cjelinu, a obuhvaćaju sljedeće:

  • opće podatke o poslovnom subjektu; 
  • podatke i pokazatelje o veličini i opremljenosti, financijskoj stabilnosti i poslovnoj uspješnosti tvrtke;
  • stanje imovine, kapitala, prihoda... u proteklih 5 godina;
  • informacije o ukupnim i prosječnim mjesečnim primicima i izdacima preko računa;
  • podatke o iznosu evidentiranih nepodmirenih obveza, informacije o trajanju blokade računa;
  • podatke o djelatnosti u koju je poslovni subjekt razvrstan.

BON-1/S možete naručiti:

  • putem telefaksa na broj: 01/6127 522

  • poštom na adresu: Financijska agencija, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 70.

Informaciju o bonitetu dostavit ćemo vam u roku od tri radna dana od primitka narudžbe.

Informacije o bonitetu slovenskih gospodarskih društava BON1/S

komplet

51,13 EUR (385,24 HRK)