Fina CA (root) certifikati

CA certifikat je certifikat kojeg je izdalo i potpisalo certifikacijsko tijelo (CA). CA certifikat sadrži javni ključ i naziv CA koji je izdao certifikat.

Za korištenje certifikata sa starim profilom potrebno je jednokratno importirati na računalo CA root certifikat, kako bi se u naknadnoj primjeni digitalnih certifikata mogla uspješno obavljati verifikacija istih.

Za korištenje RDC 2015 i RDC-TDU 2015 certifikata, potrebno je jednokratno importirati na računalo CA root i subordinirani certifikat kako bi se u naknadnoj primjeni digitalnih certifikata mogla uspješno obavljati verifikacija istih.

Uputu za instalaciju Fina Root CA i subordiniranih digitalnih certifikata možete preuzeti ovdje.


CA certifikate možete preuzeti na donjim linkovima:

FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-256) – izdani od 07.12.2015.

Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) 
(SHA1: 62:02:bf:16:9a:f2:7f:a6:7e:d0:ce:c6:6b:78:2b:83:22:61:26:e9)
(SHA256: 5A:B4:fc:db:18:0b:5b:6a:f0:d2:62:a2:37:5a:2c:77:d2:56:02:01:5d:96:64:87:56:61:1e:2e:78:c5:3a:d3)
Datum izdavanja: 24.11.2015.
Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) - DER
Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) - PEM
Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) - TXT

 

Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) 
(SHA1: d8:86:43:90:c7:6c:9b:71:f0:40:4f:f3:76:fc:38:fd:73:78:7d:08)
(SHA256: 85:7b:fc:e4:3b:1b:b4:60:1f:f4:54:3b:46:d3:fb:2e:21:3b:f9:b4:fe:eb:6f:13:be:9e:f4:5c:04:ff:6f:8b)
Datum izdavanja: 25.11.2015.
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) - DER
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) - PEM
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) - TXT

 

Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) 
(SHA1: 1c:f5:2f:38:06:4b:fa:95:1e:45:b2:f3:9c:de:3f:d5:13:31:35:cd)
(SHA256: 0A:AF:B7:83:43:B5:30:BA:06:17:C0:9A:70:AB:28:5B:30:42:59:F4:96:E0:19:AF:EF:84:08:F2:A6:DD:00:F3)
Datum izdavanja: 25.11.2015.
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) - DER
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) - PEM
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) - TXT

 

FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-1) – izdavani do 06.12.2015.

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA
(SHA1: 4c:4b:ed:f2:a8:d7:64:c1:fe:dc:81:af:d6:37:0f:50:30:7a:0a:12)
(SHA256: 69:2E:C3:11:E1:71:45:70:1C:01:11:A1:0B:05:88:A4:33:A0:01:04:5D:F9:BF:DA:5F:FA:4F:C3:69:AB:BC:EB)
Datum izdavanja: 21.07.2003.
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - DER
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - PEM
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - TXT

 

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA 
(SHA1: 6e:46:67:b5:5e:5e:e3:4e:ad:8c:c2:1c:fa:a1:0b:b8:bf:c9:a5:30)
(SHA256: 03:D5:82:DE:79:07:81:9E:F8:85:FD:99:AD:4E:9F:2C:DB:68:97:08:EF:82:AD:B6:AF:CE:68:C4:CF:B9:B4:A6)
Datum izdavanja: 05.01.2005.
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - DER
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - PEM
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - TXT