1. Tko me je blokirao i na koji iznos?

Stanje blokade računa fizičkih osoba, odnosno tko Vas je blokirao i u kojem iznosu, možete besplatno provjeriti:

  • putem usluge e-Blokade za građane. Usluga je dostupna putem sustava e-Građani.  Za korištenje sustava e Građani je potrebna vjerodajnica minimalne razine sigurnosti 2 (npr. e Pass). Ukoliko nemate vjerodajnicu za korištenje sustava e Građani, možete ih dobiti u najbližoj poslovnici Fine ili putem Online servisa za predaju dokumentacije .

  • putem telefona 0800 0080, potrebno je imati važeću osobnu iskaznicu temeljem koje provjeravamo jeste li ovlašteni za traženje podataka.

  • osobnim odlaskom u najbližu poslovnicu Fine

  • putem Online sustava za predaju dokumentacije. Zahtjev je potrebno digitalno potpisati.

Fina, osim poštom, obavijesti o ovrhama šalje i u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani. Savjetujemo Vam da u postavkama sustava e-Građani preusmjerite poruke iz Osobnog korisničkog pretinca tako da obavijesti o porukama dolaze i na Vašu privatnu email adresu.

2. Vidio sam iznos duga u očevidniku i tko je ovrhovoditelj, što trebam napraviti kako bih otplatio dug?

Najjednostavniji način otplate cjelokupnog iznosa duga je uplata iznosa duga (s kamatama i naknadama) na Vaš vlastiti račun u banci. Kada u bilo kojem trenutku, na Vašem računu bude dovoljno sredstava za otplatu duga, banka prenosi ostatak iznosa duga ovrhovoditelju i Vaš račun se automatski odblokira te slobodno možete raspolagati ostatkom novaca na računu.

 

3. Za vrijeme moratorija platio sam dug vjerovniku, a račun mi je i dalje blokiran.

Ako ste dug dobrovoljno platili ovrhovoditelju drugim putem, morate zatražiti ovrhovoditelja povlačenje osnove za plaćanje iz razloga što je dug u cijelosti naplaćen. Bez zahtjeva ovrhovoditelja za povlačenje osnove za plaćanje, odnosno bez odluke suda o obustavi ovrhe, Fina nije u mogućnosti prestati postupati po osnovi za plaćanje koju je na naplatu dostavio ovrhovoditelj, budući je naplata duga izvršena mimo Fine.

 

4. Ako nisam zatvarao zaštićeni račun vrijedi li on još uvijek?

Da. Ukoliko niste zatvarali zaštićeni račun i niste dostavljali Zahtjev za zatvaranje zaštićenog računa, isti Vam je i dalje aktivan i na njega sredstva mogu uplaćivati uplatitelji koje ste naveli.

 

5. Moram li kod promjene uplatitelja/poslodavca otvarati novi zaštićeni račun?

Ukoliko ste u međuvremenu mijenjali poslodavca ili primate uplate (primanja) po nekoj drugoj, novoj osnovi (npr: porodiljna naknada) potrebno je dostaviti novi obrazac Obavijesti iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona u najbližu poslovnicu Fine ili online putem servisa e-Blokade. Za svakog novog uplatitelja potrebno je dostaviti novi Zahtjev za otvaranje zaštićenog računa. 

 

6.  Koja je svrha počeka od 60 dana, prije nego se sredstva prebace ovrhovoditelju?

Odgoda prijenosa sredstava ovrhovoditelju od 60 dana omogućava Vam da sudu podnesete prijedlog za odgodu ovrhe iz zakonom propisanih razloga (članak 206. stavka 2. Ovršnog zakona (Narodne novine, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17). O prijedlogu za odgodu ovrhe podnesenom u roku za žalbu protiv rješenja o ovrsi, sud će odlučiti u roku od 8 dana. U slučaju ako sud prihvati prijedlog ovršenika za odgodom ovrhe i donese rješenje o odgodi, sud rješenje odmah dostavlja Fini u pisanom otpravku (poštom, telefaksom, elektroničkom poštom ili na drugi pogodan način). Razlozi na temelju kojih možete tražiti odgodu ovrhe su navedeni u čl. 65. navedenog zakona. Kamata na iznos duga obračunava se i tijekom razdoblja počeka.

Ako nemate namjeru tražiti odgodu ovrhe i želite da se sredstva prenesu na račun ovrhovoditelja prije isteka navedenog roka, trebate u Fini dati suglasnost za prijenos sredstava na račun ovrhovoditelja. 

 

7. Zašto mi je račun blokiran, a imam sredstava na računu?

Ako imate dovoljno sredstava na računu za otplatu cjelokupnog iznosa duga, račun Vam ne može biti blokiran. Banka će prenijeti sredstva za otplatu duga ovrhovoditelju te Vi dalje možete slobodno raspolagati ostatkom sredstava na Vašem računu. 

Ako smatrate da imate dovoljno sredstava na računu, a račun Vam je blokiran, molimo Vas da kontaktirate Vašu banku radi provjere. Napominjemo da dozvoljeni minus na računu nisu raspoloživa sredstva koja banka automatski može prenijeti za otplatu duga.
 

8. S obzirom na istek moratorija na provedbu ovrha, kada i koje ovrhe dolaze na naplatu?

Sukladno Zakonu o provedbi ovrha na novčanim sredstvima, Fina postupa prema osnovama za plaćanje koje su na zahtjev ovrhovoditelja dostavljene u Finu. Fina ne može znati kada će neki ovrhovoditelj odlučiti pokrenuti postupak prisilne naplate duga. Također, Fina nema uvid u prijedloge za ovrhu koje se nalaze kod javnih bilježnika. Za provjeru imate li prijedlog za ovrhu kod javnog bilježnika, molimo Vas kontaktirajte Hrvatsku javnobilježničku komoru na broj telefona:  01/6065-510