Naknade za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata

Produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju izdaje se na razdoblje od 5 godina, a naknada za izdavanje se plaća unaprijed, prilikom izdavanja odnosno obnove certifikata.

Certifikat Cijena EUR Cijena HRK
Produkcijski aplikativni certifikat 39,82 EUR / certifikat 300,00 HRK / certifikat
Oporavak certifikata* 2,52 EUR / oporavak 19,00 HRK / oporavak
Registracija poslovnog subjekta ili TDU** 10,62 EUR / jednokratno 80,00 HRK / jednokratno

Sve cijene izražene su bez PDV-a

*Oporavak certifikata moguće je napraviti samo unutar prve godine od izdavanja certifikata. Nakon isteka prve godine od izdavanja certifikata, korisnici koji izgube/zaborave lozinku i korisnici kojima je certifikat izdan do 06.12.2015. te isti ne mogu više preuzeti, neće više moći zatražiti oporavak certifikata već izdavanje novog certifikata, uz plaćanje naknade za izdavanje certifikata u punom iznosu.

**Ukoliko se poslovni subjekt prvi puta registrira u Fina PKI sustav, dodatno se naplaćuje i naknada za Registraciju poslovnog subjekta, koja se plaća jednokratno i naknadno po ispostavljenom računu. 

Naknada za Oporavak certifikata plaća se po ispostavljenom računu.

Podaci za plaćanje naknade za izdavanje certifikata za fiskalizaciju su:

  • Poslovni račun Fine: HR4223900011100017042
  • Iznos: 49,78 EUR (375,00 HRK)
  • Model: HR05
  • Poziv na broj odobrenja: 7544103-OIB obveznika fiskalizacije (P1 je fiksan, a u P2 upisujete OIB obveznika fiskalizacije)

Ako ste proceduru za izdavanje aplikativnih certifikata za fiskalizaciju obavili putem OSPD sustava za predaju elektronički potpisane, potvrdu o plaćanju potrebno je dostaviti kroz OSPD sustav. 

Na temelju zaprimljene potvrde o plaćanju, Fina će vam naknadno dostaviti račun R1.

Ako obveznik fiskalizacije za isti OIB naručuje više certifikata, uplata se može objediniti i platiti odjednom. Međutim, ako osoba za zastupanje naručuje certifikate za različite OIB-e (jedna osoba ovlaštena je za zastupanje više obveznika fiskalizacije), uplate je potrebno izvršiti za svaki OIB zasebno.


Izdavanje DEMO aplikacijskog certifikata se ne naplaćuje.

Naknada za modul XmlSigner obračunava se na temelju broja licenci koje je korisnik naveo na narudžbenici.

Jedan korisnik može zatražiti jednu ili više licenci (za više poslovnih subjekata). Račun se izdaje onom poslovnim subjektu koji je naručio modul, a prema sljedećem cjeniku:

Broj licenci

Cijena / licenca EUR

Cijena / licenca HRK

1 - 2 licence 46,45  350,00
3 - 4 licence 31,19  235,00
5 - 8 licenci 25,22  190,00
9 - 16 licenci 22,56  170,00
17 - 30 licenci 21,24  160,00
više od 30 licenci 19,91  150,00

Sve cijene izražene su bez PDV-a.

Ako licence naručujete u rasponu od više mjeseci, licence će se zbrajati i na taj način prelazite u sljedeći razred obračuna. Naknada se obračunava mjesečno, na temelju ukupnog broja naručenih licenci u obračunskom razdoblju.

Npr. Ako jedan mjesec naručite 1 licencu, u sljedećem 8, a nakon toga 10, naknada će se obračunati na sljedeći način:

1 mjesec (ukupno 1 licenca) - 1 x 46,45 EUR (350,00 HRK)

2 mjesec (ukupno 9 licenci) - 8 x 22,56 EUR (170,00 HRK)

3 mjesec (ukupno 19 licenci) – 10 x 21,24 EUR (160,00 HRK)

Naknada za modul XmlSigner plaća se po ispostavljenom računu.