Preskoči na glavni sadržaj

Cjenik Fina e-Računa

Naknada za korištenje Fina e-Računa

Mjesečna naknada (paušal) za korištenje servisa Fina e-Račun plaća se po certifikatu registriranom na servis.

UslugaOsnova

Naknada (bez PDV-a)

Korištenje servisa po certifikatucertifikat

0,93 EUR/certifikat


Naknada za slanje e-računa 

Mjesečna naknada se obračunava po poslanom e-računu, ovisno o mjesečnom broju poslanih e-računa. Naknada za slanje odobrenja obračunava se na isti način kao i naknada za slanje e-računa. Zaprimanje e-računa se ne naplaćuje.

Broj e-računa mjesečnoOsnova

Naknada (bez PDV-a)

do 1500račun

0,27 EUR

1501 do 3000račun

0,24 EUR

3001 do 5000račun

0,21 EUR

5001 do 7000račun

0,19 EUR

7001 do 9000račun

0,16 EUR

više od 9000račun

0,13 EUR

U naknadu za slanje e-računa uključeni su:

  • Dodatni prilozi
  • Elektronički potpis korisnika
  • Ovjera računa elektroničkim potpisom i Fina vremenskim žigom 


Naknade za korištenje punomoći

Fina e-Račun je moguće koristiti u ime i za račun drugog poslovnog subjekta, putem punomoći. Za svako dodatno ovlaštenje naplaćuje se naknada opunomoćeniku, odnosno poslovnom subjektu koji je dobio punomoć.

Ako vas je klijent već opunomoćio za jedan od Fininih servisa (npr. RGFI), tada se punomoć za servis Fina e-Račun dodatno ne naplaćuje. 


Naknade za dodatna (nova) ovlaštenja 

Broj ovlaštenjaOsnova

Naknada (bez PDV-a)

do 10 ovlaštenjaovlaštenje

1,59 EUR

od 11 do 30 ovlaštenjaovlaštenje

1,33 EUR

od 31 do 50 ovlaštenjaovlaštenje

0,93 EUR

51 do 100 ovlaštenjaovlaštenje

0,66 EUR

više od 100 ovlaštenjaovlaštenje

0,33 EUR


Naknade za izdavanje certifikata za korištenje Fina e-Računa

Ako već posjedujete digitalne certifikate na Fina kriptouređaju (USB stick), možete ih koristiti za pristup Fina e-Računu. 

Način pristupaCertifikati

Naknada 
(bez PDV-a)

Pojedinačno slanje i zaprimanje putem web aplikacijePoslovni certifikat na Fina kriptouređaju (USB stick)*** 

6,64 EUR*
/mjesečno /korisnik ili
51,76 EUR** /godišnje/korisnik

Izravno slanje i zaprimanje putem web servisa, kroz interni poslovni sustav korisnika (ERP)Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti za Fina e-Račun****

39,82 EUR/5 godina

Poslužiteljski (SSL) certifikat srednje razine sigurnosti za Fina e-Račun*****

39,82 EUR/1 godina

*U naknadu je uračunat pristup i ostalim Fininim e-servisima te servisima državne uprave i javnih službi: e-Regos, RGFI putem weba, WEB BON, Registar koncesija, e-Plaćanje, e-Porezna, e-HZMO i e-Zdravstveno, e-Blokade, e-Dražba.
**U naknadu je uračunat pristup servisima državne uprave i javnih službi: e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno, e-Carina, e-Pošta.
***Poslovni certifikati na kriptouređaju izdaju se na razdoblje od 2 godine, a naknada se plaća godišnje.
****Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti izdaje se na razdoblje od 5 godina, a naknada se plaća jednokratno. Nakon isteka razdoblja od 5 godina, certifikat je potrebno obnoviti. Koristi se u slučaju razmjene web servisom sa sinkronom i asinkronom obradom poruke. 
*****Poslužiteljski (SSL) certifikat srednje razine sigurnosti za potrebe servisa Fina e-Račun izdaje se na razdoblje od 1 godine, a naknada se plaća jednokratno. Nakon isteka razdoblja od 1 godine, certifikat je potrebno obnoviti. Koristi se u slučaju razmjene web servisom s asinkronom obradom poruke. Komunikacijski kanal putem kojeg se razmjenjuju podatci štiti se poslužiteljskim SSL certifikatom. Pripadnost certifikata može biti na strani korisnika ili na strani dobavljača ERP rješenja, a isto ovisi o tehničkoj izvedbi rješenja. Potrebu za istim od strane korisnika potrebno je provjeriti s integratorom.


Naknada za registraciju u PKI 

Registracija u Fina PKI obavlja se jednokratno, kod prvog izdavanja certifikata.

Registracija

Naknada (bez PDV-a)

Registracija poslovnog subjekta*

10,62 EUR

*Ako nitko iz vašeg poslovnog subjekta nije koristio Finine digitalne certifikate, potrebno je prvi put obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav. 


Naknada za uslugu slanja e-računa od strane Fine

Nudimo vam mogućnost slanja e-računa u vaše ime, putem Fina e-Računa.

Usluga

Naknada (bez PDV-a)

Aktiviranje ovlaštenja za slanje u sustav e-Računa

2,92 EUR

Slanje i arhiviranje e-računa do 5 stavaka

3,98 EUR

Slanje i arhiviranje e-računa do 15 stavaka

5,04 EUR

Slanje i arhiviranje e-računa za svakih dodatnih 10 stavaka

0,93 EUR/po računu

 

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.