Preskoči na glavni sadržaj

Tehnička spec. za spajanje putem sinkronih web servisa - Slanje računa (stari način razmjene)

Ovim se tekstu opisuje način povezivanja sustava Pošiljatelja sa sustavom Fine u svrhu slanja računa od Pošiljatelja prema Primatelju. Isti je namijenjen svim zainteresiranim stranama koje će sudjelovati u implementaciji rješenja na strani Pošiljatelja.

U ovom se tekstu opisuju sve poruke koje sustavi razmjenjuju, načini razmjene te razine sigurnosti, odnosno zaštite prijenosa.

Podaci će se razmjenjivati korištenjem XML poruka putem Web servisa. Ovakvim načinom razmjene podataka nema ovisnosti o tehnologiji koja se koristi na strani Pošiljatelja, ni o tehnologiji na strani Fine kao informacijskog posrednika, a ni na strani krajnjeg Primatelja.
 

Definicije i skraćenice

PKIPublic Key Infrastructure – Infrastruktura javnog ključa
SSLSecure Sockets Layer – protokol koji omogućava zaštitu komunikacijskog kanala
PošiljateljPošiljatelj računa kroz Finin sustav e-Račun
PrimateljPrimatelj računa kroz Finin sustav e-Račun
RDCRegistar za digitalne certifikate
ERPEnterprise Resource Planning – Poslovni sustav na strani Pošiljatelja
SOAPSimple Object Access Protocol – protokol koji se koristi za razmjenu podataka između dva sustava Web servisima

 

Zaštita integriteta

Zaštita integriteta ostvaruje se digitalnim potpisivanjem SOAP poruke Fininim digitalnom certifikatom. Kako bi se ostvarila kontrola elektroničkog potpisa, Fina radi provjeru je li OIB broj naveden u poruci jednak OIB broju na koji je izdan certifikat. U slučaju da ovi OIB brojevi nisu jednaki, poruka se odbija i ne ulazi u Finin sustav.

Za potrebe testiranja, Pošiljatelj dobavlja Finini DEMO certifikat, a za produkciju produkcijski certifikat. U testnoj okolini nije dozvoljeno slanje SOAP poruka potpisanih produkcijskim certifikatom, ni obrnuto.

 

Komunikacijski uvjeti

Razmjena podataka u sustavu e-Račun za poslovne korisnike između Fine i Pošiljatelja vrši se putem internetske mreže. Slanje računa Web servisima podrazumijeva potpuno automatizirano slanje računa iz ERP sustava Pošiljatelja prema sustavu Primatelja kroz Finin sustav e-Račun za poslovne korisnike.

Za ovakvo automatizirano slanje računa Pošiljatelj treba sljedeće:

 • zatražiti od Fine Demo i produkcijski certifikat za potrebe potpisivanja SOAP poruka
 • prilagoditi ERP za kreiranje i slanje SOAP poruka prema uputi iz poglavlja 4 ovog dokumenta

 

Web servis

Fina je sa svoje strane izradila Web servis za zaprimanje podataka prema standardiziranoj XML shemi.

Dokumenti koje se mogu slati Web servisom sustava E-račun za poslovne korisnike su:

 • račun,
 • odobrenje,
 • opomena,
 • specifikacija računa,
 • prilozi dokumentu.

Sve poruke koje se šalju Web servisom su identičnog osnovnog izgleda. Sastoje se od zaglavlja (HeaderSupplier) i podataka (Data). 
Podaci (Data) su definirani za svaku poruku posebno i unutar elementa se nalazi XML struktura različita ovisno o poruci. Poruke koje sadrže samostalne XML strukture (npr. xml e-računa) se ugrađuju u "omotnice" (npr. InvoiceEnvelope) tipa base64binary u kojem se nalazi originalni XML enkodiran u Base64.

Osnovne postavke koncepta:

 • Fina je izradila Web servis za slanje izlaznih e-računa (SendB2BOutgoingInvoice) i slanje probne, echo poruke,
 • prilikom poziva Web servisa Fine uspostavljat će se SSL veza,
 • SOAP poruke će se potpisivati Fininim certifikatom,
 • za svaku SOAP poruku postojat će potvrdna SOAP poruka (acknowledgement message).

 

Slanje Echo poruke

Slanje Echo poruke.png.jpg

Slanje izlaznog računa

Slanje izlaznog računa.png.jpg

 

Provjera rada Web servisa

Pošiljatelj kreira echo SOAP poruku, potpisuje je i šalje prema Fininom Web servisu radi testiranja dostupnosti. Fina sinkrono odgovara povratnom porukom.

Ukoliko je slanje echo poruke uredno prošlo i Fina je odgovorila povratnom porukom, pošiljatelj kreira SOAP poruku za slanje izlaznog računa, odobrenja ili opomene, potpisuje SOAP poruku te poziva Web servis na strani Fine. Fina sinkrono odgovara na poruku s rezultatima obrade.

Elementi EchoMsg poruke

 • HeaderSupplier
  • MessageID - Jedinstveni broj poruke
  • SupplierID - Jedinstveni identifikator izdavatelja u sustavu e-Račun
  • MessageType - Tip poruke: 9999 – echo poruka
  • MessageAttributes – Atributi poruke
 • Data
  • EchoData
   • Echo - Sadržaj teksta

 

Elementi EchoAckMsg poruke

 • MessageAck
  • MessageID - Jedinstveni broj poruke na koju se odnosi odgovor
  • MessageAckID - Jedinstveni broj odgovorne poruke
  • MessageType – 10000 - Odgovor na echo poruku
  • AckStatus - Status odgovora
  • AckStatusCode - Šifra statusa iz sustava
  • AckStatusText - Opis statusa iz sustava
 • EchoData
  • Echo - Sadržaj teksta

 

Slanje Echo i Echo potvrdne poruke

Slanje Echo i Echo potvrdne poruke.png

Web servis za slanje izlaznih poruka

Nakon uspješnog slanja echo SOAP poruke, Pošiljatelj kreira SOAP poruku za slanje:

Elementi SendB2BOutgoingInvoiceSyncMsg poruke (metoda SendB2BOutgoingInvoice):

 • HeaderSupplier
  • MessageID - Jedinstveni broj poruke
  • SupplierID - Jedinstveni identifikator izdavatelja u sustavu e-Račun
  • MessageType - Tip poruke: 1001 – slanje izlaznog računa
  • MessageAttributes – Atributi poruke
 • Data
  • B2BOutgoingInvoiceEnvelope
   • SupplierInvoiceID – Identifikator računa u sustavu pošiljatelja
   • BuyerID – Identifikator primatelja računa u sustavu.
   • InvoiceEnvelope – Omotač e-Računa po UBL shemi
   • CreditNoteEnvelope – Omotač e-Odobrenja po UBL shemi
   • ReminderEnvelope – Omotač e-Opomene po UBL shemi
   • UtilityStatementEnevelope – Omotač specifikacije računa
   • AttachedDocumentEnvelope – Omotač privitaka računa

 

Slanje poruke izlaznog računa

Slanje poruke izlaznog računa.png

Elementi SendB2BOutgoingInvoiceSyncAckMsg poruke:

 • MessageAck
  • MessageID - Jedinstveni broj poruke na koju se odnosi odgovor
  • MessageAckID - Jedinstveni broj odgovorne poruke
  • MessageType - Tip poruke: 1002 – sinkroni odgovor na SendB2BOutgoingInvoiceMsg
  • AckStatus – status odgovora
   • ACCEPTED ili
   • MSG_NOT_VALID ili
   • SYSTEM_ERROR
  • AckStatusCode – Šifra statusa iz sustava
  • AckStatusText – (opcinalno) – Opis statusa iz sustava
 • B2BoutgoingInvoiceEnvelope
  • CorrectB2BOutgoingInvoice - Ispravan izlazni račun
   • SupplierInvoiceID - Identifikator računa u sustavu Pošiljatelja
   • InvoiceID - Identifikator računa u sustavu e-RačunB2B
   • InvoiceTimestamp - Vrijeme zaprimanja računa u sustav
  • IncorrectB2BOutgoingInvoice
   • SupplierInvoiceID - Identifikator računa u sustavu Pošiljatelja.
   • ErrorCode - Šifre grešaka neispravnog izlaznog računa odvojene delimiterom.
   • ErrorMessage - Opis grešaka neispravnog izlaznog računa.

 

Odgovorna poruka sastoji se od dva dijela:

 • MessageAck
 • B2BoutgoingInvoiceEnvelope

U MessageAck dijelu se nalaze osnovni podaci o samoj SOAP poruci, dok se u dijelu B2BoutgoingInvoiceEnvelope nalaze podaci o obradi poslanog računa.

Ukoliko je SOAP poruka u skladu s definicijom web servisa (wsdl), tada se u elementu MessageAck / AckStatus uvijek pojavljuje odgovor ACCEPTED bez obzira da li su sami podaci, npr. računa, ispravni. Ukoliko SOAP poruka nije u skladu s definicijom, tada se u odgovoru pojavljuje MSG_NOT_VALID. Vrijednost SYSTEM_ERROR pokazuje da je došlo do većih problema u sustavu (npr. runtime exception) te je pokazatelj da se treba javiti korisničkoj podršci kako bi se provjerio razlog.

U B2BoutgoingInvoiceEnvelope dijelu se nalaze podaci o obrađenom dokumentu (računu, odobrenju, opomeni,…) i cijeli element se pojavljuje isključivo ako je MessageAck / AckStatus ACCEPTED. Ukoliko je AckStatus MSG_NOT_VALID ili SYSTEM_ERROR, tada se element B2BoutgoingInvoiceEnvelope ne pojavljuje u odgovornoj poruci.

Ukoliko je UBL dokument ispravan, tada se pojavljuje element CorrectB2BOutgoingInvoice s podacima o identifikatoru računa iz sustava pošiljatelja (broj računa), identifikator računa pod kojim je zaprimljen u sustav e-Račun te vremenske oznake zaprimanja.

Ukoliko je UBL dokument neispravan, tada se pojavljuje element IncorrectB2BOutgoingInvoice s podacima o identifikatoru računa iz sustava pošiljatelja (broj računa), šifra greške i opis (odvojeni delimiterom ukoliko je više grešaka). U tom slučaju potrebno je ispraviti greške te poslati poruku ponovno u sustav.
 

Slanje povratne potvrdne poruke sustava

Slanje povratne potvrdne poruke sustava.png

Sheme poruka i definicija Web servisa

Sheme poruka i definicija Web servisa nalazi se ovdje.

 

UBL sheme

UBL sheme nalaze se ovdje.

 

Opis statusa i grešaka u razmjeni

Slijedi tablica s opisima tipova poruka i odgovornih poruka:

Tip porukeOpisPoruka/metoda
9999EchoEchoMsg
10000Sinkroni odgovor na EchoEchoAckMsg
1001Slanje izlaznog računaSendB2BOutgoingInvoiceMsg
1002Sinkroni odgovor slanje izlaznog računaSendB2BOutgoingInvoiceAckMsg

 

Slijede tablice s opisima statusa odgovornih poruka za opisane Web servise:

Na strani Pošiljatelja (prima promjenu statusa)

AckStatusAckStatusCodeAckStatusText
ACCEPTED10Poruka zaprimljena
MSG_NOT_VALID90XML poruka nije ispravan
MSG_NOT_VALID91Potpis poruke nije ispravan
SYSTEM_ERROR99Sistemska greška na strani web servisa + opis

 

Slijede tablice s opisima statusa izlaznih računa u razmjeni za opisane web servise:

Na strani Pošiljatelja (prima promjenu statusa)

StatusOpis
1Obavijest o plaćanju
2Odbijen
3Odobren (prihvaćen)
4Neobrađen (automatski iz sustava e-račun)
6Plaćen u Internet bankarstvu (automatski iz sustava e-račun)

 

Na strani Primatelja (šalje promjenu statusa)

StatusOpis
1Obavijest o plaćanju
2Odbijen
3Odobren (prihvaćen)

 

Slijedi tablica s opisima statusa grešaka u razmjeni za opisane Web servise:

Šifra greškeOpis greškePoruka
E000151Identifikator poslovnog subjekta iz zaglavlja poruke nije definiran u sustavu e-Račun kao aktivni korisnikNepoznat ID poslovnog subjekta
E000322Greška se javlja ako e-račun ne odgovara XML shemi e-računae-račun ne odgovara xml schemi

 

Postupci prije produkcije

Prije puštanja na produkcijski sustav nužna je verifikacija uspješne razmjene podataka na testnim okruženjima Fine i Pošiljatelja.

Ne može se napraviti iznimka izostajanja testiranja razmjene, na testnim okruženjima Fine i Pošiljatelja. Jednako tako je potrebno detaljno dokumentirati komponente razmjene podataka.

 

Specifikacija e-računa (UBL-Invoice)

Nacrti specifikacije e-računa Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva RH, Povjerenstva za e-račun.

Nacrti specifikacije e-računa - prosinac 2009.

Nacrti specifikacije e-računa - srpanj 2011.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.