Preskoči na glavni sadržaj

Zakonska i tehnička osnova za Fina e-Račun

Ispunjavanje zakonskih preduvjeta

Svaki obveznik koji račune razmjenjuje elektroničkim putem treba dokazati na koji način osigurava sukladnost s pravnom regulativom za razmjenu elektroničkih računa Republike Hrvatske koja je propisana člankom 161. Pravilnika o PDV-u i člankom 80. Zakona o PDV-u.

Servis Fina e-Račun sukladnost s pravnom regulativom osigurava na sljedeći način:

 • Suglasnost za zaprimanje e-računa u elektroničkom obliku
  Daje se ispunjavanjem pristupne dokumentacije za korištenje servisa Fina e-Račun.
 • Vjerodostojnost podrijetla pošiljatelja e-računa i cjelovitost sadržaja
  Ostvaruju se elektroničkim potpisom s pomoću digitalnih certifikata.
 • Čitljivost e-računa
  Osigurana je prikazom vizualizacije e-računa u PDF-u. 

PDF vizualizacija e-računa, koja nastaje na strani servisa Fina e-Račun, ovjerava se naprednim elektroničkim potpisom servisa u koji je ugrađen kvalificirani vremenski žig koji bilježi točno vrijeme ulaska e-računa u servis te jamči da je prilikom ovjere e-račun prošao sve potrebne kontrole.
 

Pravni i tehnički akti EU-a koji se primjenjuju za razmjenu elektroničkih računa u RH

 1. Direktiva Vijeća 2010/45/EU od 13. srpnja 2010. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u vezi s pravilima o izdavanju računa
 2. Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16.vtravnja 2014. o elektroničkom računu u javnoj nabavi
 3. Europska norma, oznaka: HRN EN 16931-1:2017
 • Elektronički račun 1. dio: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektroničkog računa (EN 16931-1:2017)
 • Elektronički račun 2. dio: Lista sintaksi u skladu s EN 16931-1 (CEN/TS 16931-2:2017)
 • Smjernice za uspostavu interoperabilnosti u razmjeni elektroničkog računa na tehničkoj razini (CEN/TR 16931-4:2017)
 • Smjernice za primjenu opcionalnih sektorskih ili nacionalnih proširenja u svezi s EN 16931-1, metodologija primjene u stvarnoj okolini (CEN/TR 16931-5:2017)

Fina e-Račun je izrađen u skladu s pravnim i tehničkim aktima EU-a te zakonodavnim okvirom Republike Hrvatske

 • Zakon o Porezu na dodanu vrijednost
 • Pravilnik o Porezu na dodanu vrijednost
 • Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu
 • Zakon o elektroničkoj trgovini
 • Zakon o računovodstvu
 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.