Preskoči na glavni sadržaj

Cjenik Fina e-Arhiva

Iznos koji plaćate za korištenje usluge ovisi o zauzeću diskovnog prostora dokumentacije ili broju e-računa koje arhivirate. Usluga se plaća na kraju mjeseca, a možete je otkazati u bilo kojem trenutku i bez dodatnih troškova. 

Naknada za korištenje Fina e-Arhiva

Obračunava se po certifikatu za pristup servisu Fina e-Arhiv i po svakoj punomoći temeljem koje korisnik certifikata ostvaruje pristup servisu Fina e-Arhiv u ime drugog poslovnog subjekta.

UslugaOsnova

Naknada (bez PDV-a)

Mjesečna naknada za korištenje servisa po certifikatu

certifikat

0,93 EUR

Mjesečna naknada za korištenje servisa po punomoći

punomoć

0,93 EUR

Naknade za arhiviranje e-računa

Naplaćuje se prema broju novopristiglih e-računa koji su pohranjeni u jednom mjesečnom obračunskom razdoblju. 

Broj e-računa/mjesecObračunsko razdoblje/OsnovaNaknada (bez PDV-a)
do 30

mjesečno

1,33 EUR

31 - 100

mjesečno

3,32 EUR

101 - 500

mjesečno

6,64 EUR

501 - 850

mjesečno

10,62 EUR

851 - 1700

mjesečno

19,24 EUR

1701 i više

e-račun

0,0093 EUR

Primjer obračuna: 
Ako u 1. obračunskom razdoblju (mjesecu) pohranite 1500 e-računa, naknada za navedeni mjesec iznosit će 19,24 EUR. Ako u sljedećem mjesecu pohranite 350 e-računa, naknada za navedeni mjesec iznosit će 6,64 EUR.

Naknada za aktivaciju arhiviranja e-računa iz prethodnih godina

Naknada se obračunava korisnicima koji su prethodno ugovorili uslugu Fina e-Račun, za mogućnost pristupa e-računima iz prethodnih godina. Korisnici koji su istodobno s ugovaranjem usluge Fina e-Račun ugovorili i uslugu Fina e-Arhiv, imat će u zakonskom roku pristup svim računima iz prethodnih godina, bez obračuna naknade. 

Usluga podrazumijeva aktivaciju arhiviranja e-računa cijele godine, a naknada se obračunava u mjesecu u kojem je usluga aktivirana, i to prema skali cijena za svaki pojedini mjesec aktivirane godine.

Broj računa/mjesec

Obračunsko razdoblje

Naknada (bez PDV-a)

do 30

aktivacija/mjesečno

1,33 EUR

31 - 100

aktivacija/mjesečno

3,32 EUR

101 - 500

aktivacija/mjesečno

6,64 EUR

501 - 850

aktivacija/mjesečno

10,62 EUR

851 - 1700

aktivacija/mjesečno

19,24 EUR

1701 i više

aktivacija/račun

0,0093 EUR

Naknade za arhiviranje ostale dokumentacije

Naknada se obračunava po zauzeću diskovnog prostora za arhivu svih drugih vrsta dokumenata/podataka koje korisnik sam generira i arhivira. Obračunava se za svaki GB zauzeća.

Zauzeće diskovnog prostora

Obračunsko razdoblje

Naknada (bez PDV-a)

do 1 GB

mjesečno

6,64 EUR

Svaki dodatni započeti GB

mjesečno

6,64 EUR

Naknade za korištenje punomoći

Fina e-Arhiv je moguće koristiti u ime i za račun drugog poslovnog subjekta, temeljem punomoći. Za svako dodatno ovlaštenje naplaćuje se naknada opunomoćeniku, odnosno poslovnom subjektu koji je dobio punomoć. Ako već posjedujete punomoć za jedan od Fininih servisa (npr. RGFI), tada se punomoć za Fina e-Arhiv dodatno ne naplaćuje.

Dodatna (nova) ovlaštenja naplaćuju se prema sljedećem cjeniku:

Broj ovlaštenja

Osnova

Naknada (bez PDV-a)

do 10 ovlaštenja

ovlaštenje

1,59 EUR

od 11 do 30 ovlaštenja

ovlaštenje

1,33 EUR

od 31 do 50 ovlaštenja

ovlaštenje

0,93 EUR

51 do 100 ovlaštenja

ovlaštenje

0,66 EUR

više od 100 ovlaštenja

ovlaštenje

0,33 EUR

Naknade za izdavanje certifikata za korištenje Fina e-Arhiva

Ako već posjedujete digitalne certifikate na Fina kriptouređaju (Fina e-kartici/USB sticku), možete ih koristiti za pristup Fina e-Arhivu. Ako već posjedujete aplikacijski certifikat za rad sa servisom Fina e-Račun izravno kroz vaš poslovni sustav, isti možete koristiti i za servis Fina e-Arhiv.

Način pristupaCertifikati

Naknada 
(bez PDV-a)

Arhiviranje putem web aplikacije - poslovni subjektiPoslovni certifikat na kriptouređaju*** (Fina e-kartica/USB token)

6,64 EUR
/mjesečno /korisnik ili
51,76 EUR** /godišnje/korisnik

Arhiviranje putem web aplikacije - fizičke osobe/građaniOsobni certifikat na kriptouređaju****

23,89 EUR/godišnje

Automatsko arhiviranje putem web servisa kroz interni poslovni sustav korisnikaAplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti*****

86,27 EUR/5 godina

*U naknadu je uračunat pristup i ostalim Fininim e-servisima te servisima državne uprave i javnih službi: e-REGOS, RGFI putem weba, Fina WEB BON, Registar koncesija, Fina e-Plaćanje, e-Porezna, e-HZMO i e-Zdravstveno, e-Blokade, e-Dražba.
**U naknadu je uračunat pristup servisima državne uprave i javnih službi: e-Porezna, e-Mirovinsko, e-Zdravstveno, e-Carina, e-Pošta.
***Poslovni certifikati na kriptouređaju izdaju se na razdoblje od 2 godine, a naknada se plaća godišnje.
****Osobni certifikati na kriptouređaju izdaju se na razdoblje od 2 godine, a naknada se plaća godišnje.
*****Aplikacijski certifikat standardne razine sigurnosti izdaje se na razdoblje od 5 godina, a naknada se plaća jednokratno. Nakon isteka razdoblja od 5 godina, certifikat je potrebno obnoviti.

Naknada za registraciju u PKI 

Registracija u Fina PKI obavlja se jednokratno, kod prvog izdavanja certifikata.

Registracija

Naknada (bez PDV-a)

Registracija poslovnog subjekta*

10,62 EUR

Registracija fizičke osobe/građanina

2,65 EUR

*Ako nitko iz vašeg poslovnog subjekta nije koristio Finine digitalne certifikate, potrebno je prvi put obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.