Preskoči na glavni sadržaj

Odgovori vezani za jamčevine

Koliko iznosi jamčevina za sudjelovanje u online nadmetanju?

Iznos jamčevine određuje prodavatelj. Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Fine otvoren za tu namjenu u iznosu, roku i na način utvrđen u pozivu na sudjelovanje.

Na koji se račun (IBAN) uplaćuje jamčevina?

Jamčevina za sudjelovanje u Fina Licitatoru uplaćuje se na poseban račun Fine otvoren za tu namjenu - IBAN:HR1123900011500260261. PNB se određuje za svako nadmetanje zasebno te je naveden u Pozivu na sudjelovanje u online nadmetanju, koji se objavljuje u aplikaciji Očevidnik. PNB se sastoji od P1 (sastoji se od ID nadmetanja na koji je dodana kontrolna znamenka) i P2 podatka (OIB osobe koja želi postati kupac). Podatak P1 i P2 nužno je odvojiti crticom (-).

Kako mogu provjeriti da je uplaćena jamčevina zaista i evidentirana u Financijskoj agenciji i mogu li sudjelovati u željenom nadmetanju?

Sva nadmetanja za koja je uplatitelj izvršio uplatu jamčevine sukladno Pozivu na sudjelovanje u online nadmetanju, imatelju certifikata/uplatitelju bit će vidljiva u servisu e-Dražba (pritom moraju biti ispunjeni svi tehnički preduvjeti korištenja samog servisa, kao i ispunjena i potpisana Prijava za sudjelovanje unutar samog servisa e-Dražba). Ako je uplata izvršena u skladu s Pozivom na sudjelovanje, uplatitelju će automatizmom biti omogućeno pristupiti konkretnom online nadmetanju u servisu e-Dražba.

Kada će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine?

Uplaćena jamčevina do povrata ostaje na posebnom računu Fine otvorenom za tu namjenu. Nakon što prodavatelj obavijesti Finu o osobi kupca, Fina će najkasnije u roku od 8 dana od primitka te obavijesti izvršiti povrat jamčevina svim ponuditeljima, osim ponuditelju kojeg je prodavatelj naveo kao kupca na računu s kojeg je jamčevina uplaćena. Jamčevinu ponuditelja koji je od strane prodavatelja naveden kao kupac, Fina će u istom roku prenijeti na račun prodavatelja. Ako prodavatelj u roku ne obavijesti Finu o osobi kupca, Fina će izvršiti povrat svih jamčevina ponuditeljima.

Koji se iznos jamčevine mora uplatiti za sudjelovanje u dražbi?

Svi relevantni podatci za uplatu jamčevine (iznos, rok, način uplate) sadržani su u Pozivu na sudjelovanje u online nadmetanju koji se objavljuje na mrežnim stranicama Fine u aplikaciji Očevidnik, dostupnoj na poveznici https://ponip.fina.hr/ocevidnik-web/pretrazivanje/nekretnina.

Koji je rok za uplatu jamčevine?

Rok za uplatu jamčevine može biti 15, 30 ili 60 dana, što određuje prodavatelj. Jamčevina mora biti evidentirana na računu Fine u roku objavljenom u pozivu na sudjelovanje. Ako jamčevina nije evidentirana u navedenom roku, uplatitelju jamčevine neće biti omogućeno sudjelovanje u online nadmetanju. U slučaju da se jamčevina uplaćuje zadnji dan roka za uplatu jamčevine, preporučuje se svakako voditi računa o pravilima platnog prometa i općim uvjetima banke uplatitelja jamčevine, kako bi uplata bila pravodobna.

Može li se u tijeku nadmetanja, odnosno nakon što je protekao rok za plaćanje jamčevine, platiti jamčevina za nadmetanje?

Rok za uplatu jamčevine naveden je u pozivu na sudjelovanje za konkretno online nadmetanje. U slučaju da je jamčevina uplaćena izvan roka naznačenog u pozivu na sudjelovanje u online nadmetanju, Fina može omogućiti sudjelovanje u nadmetanju samo temeljem izričite suglasnosti prodavatelja.

Čiji je OIB potrebno navesti u pozivu na broj prilikom uplate jamčevine?

Uplatiteljem jamčevine smatrat će se osoba čiji je osobni identifikacijski broj (OIB) naveden u pozivu uplate (PNB). Pri uplati jamčevine, nužno je kao P2 podatak navesti OIB potencijalnog kupca u nadmetanju. Za uplate doznačene iz inozemstva, obvezno je u opisu plaćanja navesti PNB ili OIB uz ID nadmetanja.

Online nadmetanje je završilo, korisnik je predao valjanu ponudu najvišeg iznosa, kakav je daljnji postupak?

Nakon završetka nadmetanja, Fina obavještava prodavatelja o provedenom online nadmetanju te mu dostavlja podatke o prikupljenim ponudama, uplaćenim jamčevinama (ime i prezime/naziv uplatitelja jamčevine, OIB, adresa/sjedište, kontakt-telefon/e-mail adresa, iznos i datum uplate) i tijeku nadmetanja, te ostale bitne podatke o provedenom online nadmetanju. Prodavatelj određuje osobu kupca te ga samostalno kontaktira radi sklapanja kupoprodajnog ugovora. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavatelja i kupca, stoga se Finu ne može smatrati posrednikom, opunomoćenikom, zastupnikom ni predstavnikom bilo koje ugovorne strane.

Upiti, prigovori i reklamacije

Sve upite, prigovore i reklamacije vezane za servis Fina Licitator, prodavatelji, ponuditelji i korisnici mogu dostaviti e-mailom na adresu info@fina.hr ili u pisanom obliku na adresu Ulica Grada Vukovara 70, 10000 Zagreb.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.