Preskoči na glavni sadržaj

Odgovori na vaša najčešća pitanja

Koja je maksimalna veličina datoteke koju mogu potpisati?

Klijentska java virtualna mašina (JVM) ima defaultne postavke maksimalnog zauzeća memorije klijentskog računala. S obzirom na to da se applet izvršava na klijentskoj strani, prilikom potpisivanja velikih datoteka dolazi do  "OutOfMemory" greške.

S obzirom na to da veličina memorije rezervirane za JVM na klijentskoj strani ovisi o količini radne memorije (RAM), potrebno je u aktualnoj verziji jave na vašem računalu upisati „Xmx500m“.

To možete napraviti na sljedeći način:

 1. Kliknite na Start/Settings/Control Panel/ Java
 2. Otvorite tab "Java"
 3. Kliknite „ View“ nakon čega će se pojaviti instalirane verzije JVM-a
 4. Na aktivnoj verziji pod "RuntimeParameters" dva puta kliknite u polje i upišite npr. "-Xmx500m" te kliknite OK.

500m na kraju znači 500 MB te biste nakon toga trebali moći potpisivati datoteke veće od 100 MB.

Podržava li aplikacija rad na Windows 7, 64-bit i Internet Explorer 9 64-bit?

Aplikacija Web e-Potpis podržava rad na Windows7, 64-bit i Internet Explorer 9 32-bit. Internet Explorer 9 64-bit aplikacija Web e-Potpis ne podržava.

Ako imate IE 64-bit i ne želite instalirati IE 32-bit, možete kopirati apkcs211.dll iz defaultne instalacijske mape C:\Program files (x86)\ActivIdentity\ActivClient u novu mapu na C disk root ili neku mapu koja nije Windows ili Program Files (npr. C:\temp).

Što je CRL?

CRL je lista opozvanih odnosno povučenih certifikata.

Kako je preduvjet za korištenje aplikacije Web e-Potpis korištenje digitalnih certifikata, tijekom prijave i za cijelo vrijeme korištenja aplikacije, aplikacija provjerava CRL listu. S obzirom na to da se upit prema CRL listi odnosi na točno vrijeme korištenja aplikacije, potrebno je prije početka korištenja aplikacije provjeriti je li vrijeme na vašem računalu točno podešeno.

U slučaju da vrijeme na vašem računalu nije točno podešeno, aplikacija neće moći pristupiti CRL listi  te će se pojaviti greška „CRLCheckException: Errors while checking CRL“, a korištenje aplikacije bit će onemogućeno.

Prilikom pokušaja potpisivanja dokumenta javlja se poruka „Greška kod učitavanja security providera“.

Takva se greška javlja ako nije odabrana biblioteka implementacije. Biblioteka dokumentacije odabire se prilikom registracije na aplikaciju te je nije potrebno naknadno odabirati.

U slučaju da ste prilikom pokušaja potpisivanja datoteke izmijenili biblioteku implementacije, potrebno ju je opet odabrati.

PKCS#11 implementacijska biblioteka, nalazi se na: C:\Program Files\Active Idenity\Active Client\ acpkcs201.dll

Prilikom registracije na servis, kada izaberem acpkcs201.dll datoteku i upišem pin, javi mi grešku „Greška kod učitavanja securitiy providera“

Može postojati više razloga kada se pojavljuje ova greška te je potrebno napraviti sljedeće:

 1. Provjeriti jesu li zadovoljeni svi potrebni tehnički preduvjeti za korištenje aplikacije. U slučaju da imate instalirane niže verzije ActivClineta, Jave ili Internet Explorera, potrebno je instalirati preporučene novije verzije.
 2. U slučaju da imate instaliran ActivCard Gold, potrebno ga je deinstalirati te instalirati ActivClient v. 6.2.
 3. Moguće je da istovremeno imate uključen USB token banke i Fina e-karticu u čitaču. U tom slučaju, potrebno je izvaditi USB te se registrirati samo s Fina e-karticom.
 4. Ako imate 32 i 64-bit Internet Explorer, s lokacije C:\Program Files\ ActivIdentity\ ActivClient\ trebate kopirati datoteku acpkcs201 ili acpkcs211.dll i spremiti je na C disk tako da napravite novi folder koji će se zvati WebPotpisDLL te bi tada trebalo promijeniti implementacijsku biblioteku u putanju C:\WebPotpisDLL\acpkcs211.dll.
 5. Ako imate USB token ZABE, potrebno je odabrati implementacijsku biblioteku etcpkcs11.dll.

Nakon toga, trebali biste bez problema izvršiti registraciju na servis.

Pokušavam se registrirati na aplikaciju, ali nakon što unesem podatke, ništa se ne događa.

Potrebno je izvršiti čišćenje Cache Jave i Internet Explorera.

Čišćenje Cache Jave možete izvršiti na sljedeći način:

 1. Start/Settings/Control panel/Java i otvara se java Control Panel
 2. Na opciji General, pod Temporary Internet Files potrebno je kliknuti „View“, nakon čega će se otvoriti opis svih appleta koji se nalaze u cache
 3. Potrebno je odabrati opciju „Resources“ te označiti i obrisati sljedeće datoteke: DigSig-java i NEP-Applet-web (moguće je da ima više verzija)

Čišćenje Cache Internet Explorera možete izvršiti na sljedeći način: Tools/Internet Options/General/Browsing History te kliknuti na Delete.

Nakon čišćenja, ponovno se prijavite na aplikaciju te se pokušajte registrirati. Moguće je da će registracija nakon čišćenja Cachea trajati malo duže zbog učitavanja novih Appleta.

Na internet se spajamo preko Proxya te zbog toga, kad pokušamo pristupiti aplikaciji, javlja nam se greška „Cannot display this page“. Kako možemo riješiti ovaj problem?

Potrebno je propustiti portove 443, 80 i 389 prema van/unutra na IP adresu Fine, koju ćete dobiti na način da na internetu pingate webservisi.fina.hr ili servisi.fina.hr.

Također je potrebno podesiti postavke u Java Console Panelu kako je navedeno u uputi: http://java.com/en/download/help/proxy_setup.xml

Što je elektronički potpis?

Elektronički potpis je niz digitalno prikazanih podataka koji služe za identifikaciju potpisnika i provjeru vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog zapisa.

Koje vrste elektroničkog potpisa postoje?

Postoje dvije vrste elektroničkog potpisa: elektronički potpis i napredni elektronički potpis.

Elektronički  potpis  se  dobiva  korištenjem  normaliziranog  certifikata.  Omogućava identifikaciju potpisnika i potvrdu vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog zapisa te zaštitu integriteta dokumenta. Elektroničkim potpisivanjem dokumenta korisnik je zajamčio cjelovitost dokumenta, odnosno zaštitio njegov integritet, čime se dokazuje da dokument nakon potpisivanja nije mijenjan.

Napredni elektronički potpis se dobiva korištenjem kvalificiranog certifikata. Napredni elektronički potpis, uz identifikaciju potpisnika i zaštitu integriteta potpisanog dokumenta, jamči i neporecivost.

Neporecivost podrazumijeva da potpisnik ne može poreći da je potpisao dokument, čime je napredni elektronički potpis izjednačen s vlastoručnim potpisom (odnosno vlastoručnim potpisom i pečatom pravnih osoba) i ima istu pravnu snagu, sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu (NN 10/02, NN 80/08). Elektronički dokument potpisan naprednim elektroničkim potpisom predstavlja pravno valjan dokument.

Kako mogu znati kome mogu poslati elektronički potpisane dokumente?

Prema Zakonu o elektroničkom potpisu (NN 10/02, NN 80/08), svaka fizička i pravna osoba samostalno odlučuje o prihvaćanju upotrebe i prometa elektroničkih isprava za svoje potrebe. Stoga preporučujemo da provjerite prihvaća li poslovni subjekt kojem šaljete elektronički potpisane dokumente upotrebu i promet elektroničkih isprava.

Kojim potpisom aplikacija Web e-Potpis može potpisati datoteke?

Aplikacija Web e-Potpis može potpisati datoteke i kvalificiranim i normaliziranim certifikatom, odnosno s pomoću aplikacije na dokument može staviti i elektronički potpis i napredni elektronički potpis.

Može li se dokument potpisati bez aplikacije?

Digitalni certifikati nisu dovoljni da bi se dokument potpisao. Za kreiranje elektroničkog potpisa potrebno je imati aplikaciju koja će korištenjem digitalnih certifikata kreirati elektronički potpis na dokumentu.

Mogu li koristiti CoBranding (B2G) karticu/token banke za pristup aplikaciji Web e-Potpis?

Na CoBranding kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji, nalaze se Finini digitalni certifikati kojima je moguće koristiti aplikaciju Web e-Potpis na isti način kao i s Fina e- karticom.

Može li bilo koja aplikacija za elektronički potpis generirati napredni elektronički potpis?

Da bi aplikacija mogla kreirati elektronički potpis, mora biti izrađena prema standardima i pravilima za korištenje naprednog elektroničkog potpisa. Aplikacija Web e-Potpis u potpunosti zadovoljava postavljene uvjete.

Koji tip datoteke može potpisati i verificirati aplikacija Web e-Potpis?

Aplikacija može izraditi i verificirati elektronički i napredni elektronički potpis za bilo koji tip datoteke (PDF dokumenti, MS Office dokumenti: Word, Excel, PowerPoint; Notepad i dr.)

Tko se može koristiti aplikacijom?

Aplikacijom se mogu koristiti fizičke osobe, poslovni subjekti i tijela državne uprave (TDU) odnosno korisnici koji imaju osobne, poslovne i TDU certifikate.

Kako se mogu registrirati za korištenje aplikacije?

Registracija se vrši autentikacijom Fininim digitalnim certifikatima na stranici Fina Web e-Potpis.

Kako se usluga može otkazati?

Usluga se otkazuje unutar aplikacije Web e-Potpis odabirom opcije „Deaktivacija usluge“.

Može li iz iste tvrtke biti prijavljeno više korisnika za korištenje usluge Web e-Potpis?

Ne postoji ograničenje broja korisnika unutar jedne tvrtke koji mogu koristiti uslugu Web e-potpis.

Što aplikacija omogućava?

Aplikacija omogućava potpisivanje datoteka, ugradnju vremenskog žiga, enkripciju, dekripciju i verifikaciju potpisa.

Može li više osoba potpisati istu datoteku?

Aplikacija Web e-Potpis omogućuje supotpisivanje PDF dokumenta, a trenutačno jednu datoteku mogu potpisati najviše dva potpisnika.

Omogućuje li aplikacija Web e-Potpis korištenje certifikata drugih izdavatelja certifikata?

Trenutačno aplikacija omogućuje korištenje samo Fininih digitalnih certifikata na Fina e-kartici ili CoBranding kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji.

Kako mogu znati je li dokument promijenjen nakon elektroničkog potpisivanja?

Nakon što se elektronički potpisivani dokument promijeni, elektronički se potpis gubi, čime se dokazuje da je netko mijenjao dokument.

Već imam Fina e-karticu jer koristim Finine servise. Mogu li s istom karticom koristiti i uslugu Web e-Potpis?

Fina e-kartica je multifunkcionalna pametna kartica kojom možete pristupiti svim Fininim e-servisima te servisima državne uprave i javnih službi za koje je potrebno imati Finine digitalne certifikate, tako da istom karticom možete koristiti i aplikaciju Web e-potpis. Ako već imate Fina e-karticu, potrebno se samo registrirati na usluge Web e-Potpis putem internetske stranice Fine.

Što su potpisni, a što PDF profili?

Profil je predložak koji kreira korisnik, a u kojem definira postavke s kojima  želi potpisivati datoteke  (želi li koristiti normalizirani ili kvalificirani potpis i sl.). Moguće je kreirati dvije vrste profila: za potpisivanje PDF dokumenata (tzv. PDF profil) i za potpisivanje svih ostalih vrsta dokumenata (tzv. potpisni profil).

Potpisni profil je predložak u kojem korisnik definira postavke koje želi koristiti za potpisivanje elektroničkih dokumenata. Moguće je kreirati više različitih profila te ih mijenjati i brisati.

PDF profil je predložak u kojem korisnik definira postavke koje želi koristiti za potpisivanje PDF dokumenata. Moguće je kreirati više različitih PDF profila te ih mijenjati i brisati.

Ne želim da elektronički potpis bude u datoteci koju želim poslati. Mogu li spremiti potpis odvojeno od datoteke?

Prilikom potpisivanja možete odabrati hoćete li u izvornu datoteku spremiti dokument zajedno s potpisom (tzv. attached potpis) ili odvojeno od potpisa (tzv. detached). Odabirom opcije attached datoteka se sprema zajedno s potpisom i može se slati primatelju bez izvorne datoteke. Odabirom opcije detached sprema se samo potpis, a primatelju se šalje izvorni dokument i potpis odvojen od izvorne datoteke.

Gdje mogu pronaći podatke za pravila upotrebe potpisa?

Primatelj dokumenata potpisanih naprednim elektroničkim potpisom donosi i objavljuje svoja pravila upotrebe potpisa, odnosno politiku potpisa, kojom se definira namjena elektroničkog potpisa i pokrivaju eventualne zakonske obveze uvjetovane potpisivanjem.

Potrebno je provjeriti s primateljem kojemu namjeravate slati dokumente potpisane naprednim elektroničkim potpisom je li donio politiku potpisa ili mu možete poslati takav dokument bez politike potpisa.

Moguće je kreirati više pravila upotrebe potpisa te ih naknadno mijenjati ili brisati.

Što je HASH?

Prilikom kreiranja elektroničkog potpisa, aplikacija za elektronički potpis iz dokumenta koji se potpisuje proizvodi hash odnosno sažetak poruke. Hash nije logički, nego matematički sažetak koji će, neovisno o duljini izvorne poruke, uvijek biti iste veličine.

Kako mogu izračunati HASH vrijednosti pravila upotrebe potpisa?

Za računanje HASH vrijednosti, potrebno je imati aplikaciju. Na internetu postoji niz aplikacija koje besplatno računaju HASH vrijednosti po točno određenom HASH algoritmu.

Mogu li potpisati PDF dokument, a da se potpis na njemu ne vidi?

Na aplikaciji je moguće označiti želite li da potpis bude vidljiv. Ako označite da želite vidljiv potpis, on će se nalaziti na dnu dokumenta. Ako ne označite „Vidljiv potpis“, tada se on ne vidi na dnu dokumenta.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.