Online servis za
predaju dokumentacije

Dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta.

Dostava zahtjeva u servisu e-Dražba

Putem online servisa moguće je dostaviti sljedeće zahtjeve korisnika u postupku provedbe prodaje elektroničkom javnom dražbom:

  1. Zahtjev za povrat novčanih sredstava jamčevine/kupovnine
  2. Zahtjev za preknjiženje ili ispravak podataka o izvršenoj uplati novčanih sredstava
  3. Zahtjev za povrat novčanih sredstava u provedbi ovrhe na nekretninama i pokretninama (naknade)
  4. Zahtjev za izdavanje potvrda, podataka i preslika iz sustava e-Dražbe
  5. Zahtjev za objavu poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi u sredstvima javnog priopćavanja

>> Preuzmite obrasce


Dostava dokumentacije za registraciju na servis e-Dražba  

Putem online servisa moguće je dostaviti sljedeće dokumente u postupku provedbe prodaje elektroničkom javnom dražbom, koji su vezani uz registraciju na servis e-Dražba i otkaz korištenja servisa:

  1. Pristupnica za korištenje servisa e-Dražba
  2. Punomoć za korištenje servisa e-Dražba
  3. Izjava uz odvjetničku punomoć za korištenje servisa e-Dražba
  4. Zahtjev za otkaz punomoći za korištenje servisa e-Dražba
  5. Zahtjev za otkaz korištenja servisa e-Dražba

>> Preuzmite obrasce


Predaja dokumentacije - nadležna tijela 

Ovlaštene osobe nadležnih tijela (stečajni upravitelji) odabirom ove usluge mogu predati Zahtjeve za prodaju/upis u Očevidnik te priloge koji su propisani pozitivnim propisima u postupku provedbe ovrhe na nekretninama i pokretninama. 

Zahtjevi se predaju popunjavanjem PDF obrasca (Izjave) dostupnog u servisu, unutar kojega se dodaju potrebni prilozi. Preuzeti obrazac Izjave potrebno je otvoriti u alatu za rad s PDF dokumenatima, kao što je Adobe Acrobat Reader. Obrazac sadrži niz podataka o osobi koja predaje dokumentaciju, a koje je obavezno ispuniti. Klikom na gumb Dodaj prilog otvara se ekran za odabir datoteke koja se prilaže. Nakon popunjavanja obrasca i prilaganja svih priloga, obrazac je potrebno elektronički potpisati. 

>> Preuzmite obrasce


Dokumente je potrebno je potpisati naprednim elektroničkim potpisom, a uz zahtjeve priložiti potrebnu dokumentaciju koja  je navedena u zahtjevu. Svi dokumenti koji se šalju trebaju biti u PDF formatu.

>> Više informacija o servisu e-Dražba

Online servis za predaju dokumentacije

Korisničke upute

>>  Preuzmi Korisničku uputu

 

VIDEO UPUTE:  Korištenje online servisa