Online servis za
predaju dokumentacije

Dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta.

Pregled podataka iz Jedinstvenog registra računa i godišnja/polugodišnja pretplata na WEB JRR


Pod pregledom podataka na papiru podrazumijeva se ispis s pregledom svih ili određenih računa evidentiranih u JRR-u koji se odnose na jednog poslovnog subjekta ili potrošača.  

Podatke koji nisu javni Fina neposredno, uz identifikaciju, daje poslovnom subjektu ili potrošaču na kojega se ti podaci odnose. 

Podatke iz JRR-a koji nisu javni Fina daje i na temelju pisanog zahtjeva suda ili drugog nadležnog tijela (svaka pravna osoba koja sukladno posebnim propisima vodi evidencije koje sadrže dijelom i podatke koje sadrži JRR, a podaci iz JRR-a služe joj za obavljanje zakonskih ovlasti) te banke, Hrvatske narodne banke, stambene štedionice i kreditne unije za njihove klijente.

Zahtjev za izdavanje pregleda podataka iz JRR-a

Više informacija možete pronaći ovdje.


Izravnim uvidom u podatke iz JRR-a putem WEB JRR aplikacije omogućen je uvid i pretraživanje podataka za određenog poslovnog subjekta i potrošača (fizička osoba koja ne obavlja registriranu gospodarsku djelatnost i koja se ne bavi slobodnim zanimanjem), na razini osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) ili matičnog broja. 

Poslovni subjekti i potrošači mogu ostvariti uvid u javne podatke, a u podatke koji nisu javni uvid mogu ostvariti pravne osobe koje sukladno posebnim propisima vode evidencije koje sadrže dijelom i podatke koje sadrži JRR, a podaci iz JRR-a služe im za obavljanje zakonskih ovlasti. 

Zahtjev za uvid u podatke iz JRR-a

Više informacija možete pronaći ovdje.

Online servis za predaju dokumentacije

Korisničke upute

>>  Preuzmi Korisničku uputu

 

VIDEO UPUTE:  Korištenje online servisa