Online servis za
predaju dokumentacije

Dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta.

Dostava dokumenata za registraciju i dodjelu prava na servis e-Račun za državu

Putem online servisa za uslugu e-Račun za državu mogu se dostaviti sljedeći dokumenti: 


Dostava dokumenata za otkaz usluge i ukidanje prava na servis e-Račun za državu

Putem online servisa za uslugu e-Račun za državu mogu se dostaviti sljedeći dokumenti: 


Dokumenti moraju biti potpisani elektroničkim potpisom (digitalnim certifikatom). Svi dokumenti koji se šalju trebaju biti u PDF formatu.

Važna napomena: Putem online servisa mogu se samo dostavljati gore navedeni dokumenti. Za pristup i korištenje usluge e-Račun za državu potrebno je imati digitalni certifikat na kripto uređaju, a za direktan pristup putem web servisa,  aplikacijski certifikat.

Online servis za predaju dokumentacije

Korisničke upute

>>  Preuzmi Korisničku uputu

 

VIDEO UPUTE:  Korištenje online servisa