Online servis za
predaju dokumentacije

Dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta.

Dostava dokumentacije za pristup e-servisima Fine i punomoći za korištenje e-servisa Fine u ime drugog poslovnog subjekta

 

Korisnici koji već posjeduju digitalni certifikat na kriptouređaju izdan u Fini za pristup e-servisima Fine (RGFI, WEB-BON, Registar koncesija, e-Plaćanje, e-Blokade), mogu putem online servisa dostaviti dokumentaciju za registraciju na e-servise Fine.

Dokumenti trebaju biti potpisani elektroničkim potpisom (ukoliko sve osobe koje potpisuju posjeduju digitalni certifikat). Svi dokumenti koji se šalju trebaju biti u PDF formatu. 

Važno: Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata na kriptografskom uređaju, koja je preduvjet za pristup e-servisima, moguće je dostaviti i putem Online servisa za predaju dokumentacije, uz ostvarene preduvjete ili uz fizičku prisutnost korisnika u najbližoj poslovnici Fine (kvalificirani digitalni certifikati podliježu posebnim propisima koji reguliraju njihovo izdavanje). 

 

Online servis za predaju dokumentacije

Korisničke upute

>>  Preuzmi Korisničku uputu

 

VIDEO UPUTE:  Korištenje online servisa