Slanje obrazaca u sustav e-Trošarine

Trošarinski i obveznici posebnih poreza obvezni su obrasce iz područja trošarina i posebnih poreza podnositi Carinskoj upravi elektroničkim putem korištenjem sustava e-Trošarine.

Osnovni preduvjet za korištenje sustava e-trošarine je posjedovanje digitalnog certifikata. Svim trošarinskim i poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj koji nemaju digitalne certifikate, Fina pruža uslugu slanja obrazaca u sustav e-Trošarine temeljem zastupstva.

Kako opunomoćiti Finu za slanje obrazaca u sustav e-Trošarine?

Ako nemate digitalni certifikat trebate se javiti u Finu i učiniti sljedeće:

  1. Ispuniti i potpisati obrazac Zastupanje (ovlašćujete Finu za podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza u sustav e-Trošarine)

  2. Ispuniti i potpisati Pristupnicu za pružanje usluge izrade i/ili slanja obrazaca elektroničkim putem

  3. Nakon navedenog možete početi koristiti uslugu slanja obrazaca u e-Trošarine dostavljajući ispunjene porezne obrasce u Finu, a Fina će u vaše ime obaviti slanje obrazaca u sustav e-Trošarine.

Cjenik

Usluga se naplaćuje sukladno Cjeniku usluga Financijske agencije i to:

  • za slanje obrasca PUR 2,12 EUR (16,00 HRK)

  • obrasca Z-ORT 7,96 EUR (60,00 HRK)

  • za slanje ostalih obrazaca 2,12 EUR (16,00 HRK ) po obrascu, uvećano za PDV


Kako opunomoćiti Finu za pohranu obrazaca u sustav FINA e-Arhiv?

Nakon popunjavanja obrasca Zastupanje, na Pristupnici za pružanje usluge izrade i/ili slanja obrazaca elektroničkim putem, označiti „uslugu pohrane obrazaca u sustav e-Arhiv“. Potom možete početi koristiti uslugu pohrane obrazaca e-Trošarine dostavljajući ispunjene obrasce u Finu, a Fina će u vaše ime, osim slanja obrazaca u sustav e-Trošarine te obrasce pohraniti i u sustavu FINA e-Arhiv.

Cjenik

Za obavljene usluge pohrane obrazaca e-Trošarine u sustav FINA e-Arhiv, korisniku se obračunava naknada na tromjesečnoj razini (svaka tri mjeseca), sukladno cjeniku usluga Financijske agencije 1,99 EUR (15,00 HRK ) + PDV/3 mjeseca.