EuroNKS je jedinstvena platna infrastruktura za obračun nacionalnih i prekograničnih SEPA kreditnih transfera u eurima, a s radom je započeo 6. lipnja 2016. godine.

Sudionici EuroNKS-a jesu:

  • HNB
  • kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u RH koje su dobile odobrenje za rad od HNB-a i svojim sudionicima osigurava interoperabilnost i dostupnost širom SEPA područja.

Nacionalne euro platne transakcije obračunavaju se među sudionicima EuroNKS-a, dok se prekogranične platne transakcije obračunavaju u klirinškom sustavu za mala plaćanja druge države članice Europske unije posredovanjem EuroNKS-a.

Fina je propisala Pravila rada platnog sustava EuroNKS kojima se uređuju temeljna pravila i način rada EuroNKS-a.

Obračun međubankovnih euro platnih transakcija odvija se u četiri ciklusa i određen je Terminskim planom obračuna platnih transakcija u EuroNKS-u. Obračunski dan počinje u 8:00 sati i traje do 18.00 tekućeg dana.

Naslov Veličina  
Dokumenti
Pravila rada platnog sustava EuroNKS sustava.pdf 2,8MB
Terminski plan EuroNKS-a.pdf 73KB
Broj platnih transakcija EuroNKS_2018.xlsx 13KB
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}