EuroNKS platni je sustav koji obrađuje međubankovne platne transakcije SEPA kreditnih transfera i izravnih terećenja u eurima. Platni sustav EuroNKS započeo je s radom 6. lipnja 2016. u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA.

Sudionici u EuroNKS-u mogu biti:

  • Hrvatska narodna banka (HNB)

  • kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od HNB-a

  • podružnice kreditnih institucija iz drugih država članica Europske unije za koje su njihova nadležna tijela dostavila obavijest HNB-u o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i

  • podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od HNB-a dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države.

U EuroNKS-u banke imaju otvorene obračunske račune preko kojih sustav obračunava međubankovna plaćanja. Obračun međubankovnih euro platnih transakcija određen je Terminskim planom obračuna SCT transakcija u EuroNKS-u i Terminskim planom obračuna SDD transakcija u EuroNKS-u.

Namira platnih transakcija iz EuroNKS sustava izvršava se u nacionalnoj komponenti TARGET platnog sustava (TARGET- HR).

Sustav je interoperabilan s drugim klirinškim sustavima za mala plaćanja drugih država članica Europske unije s kojima je povezan posredno preko Hrvatske narodne banke čime ostvaruje punu dostupnost unutar SEPA područja za sve sudionike EuroNKS-a.

Pravilima rada platnog sustava EuroNKS uređuju se temeljna pravila i način rada EuroNKS-a.

Naknade za usluge vezane uz sudjelovanje sudionika u EuroNKS-u definirane su u Cjeniku EuroNKS-a